Ustalenia dot. zezwoleń Polska - Białoruś na rok 2020

25.09.2019

Po dwóch dniach obrad (23-24.09.2019r.) Polsko-Białoruska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń na rok 2020.

Po dwóch dniach obrad (23-24.09.2019r.) Polsko-Białoruska Komisja Mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych ustaliła wielkość kontyngentu zezwoleń na rok 2020.

W wyniku dyskusji strony uzgodniły wstępną wymianę zezwoleń na następny rok w takiej samej wysokości jak na rok 2019, tj. 199 tysięcy dla każdej ze stron, z czego 170 000 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych, 22 000 zezwoleń tranzytowych i 7 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Jednocześnie strona białoruska zwróciła się z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości przydzielania dodatkowych zezwoleń na bieżący rok, z uwagi na trudną sytuację w jakiej znaleźli się przewoźnicy bialoruscy. Rozstrzygnięcie tej kwestii powinno nastąpić do końca października br.

Źródło: www.zmpd.pl