UE: import żywności pochodzenia niezwierzęcego

25.11.2019

Krajowa Administracja Skarbowa informuje o zmieniających się przepisach w zakresie importu do Polski i UE żywności pochodzenia niezwierzęcego spoza Unii Europejskiej.

Według KAS we wszystkich państwach UE będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT. W Polsce tym systemem będą operowały organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerzy żywności.

W związku z tym oraz na prośbę Komisji Europejskiej tworzone są listy punktów (miejsc ostatecznego przeznaczenia), gdzie w razie potrzeby będą kierowane towary  w oczekiwaniu na wyniki badań laboratoryjnych. Dlatego przedsiębiorcy posiadający pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub magazynu czasowego składowania, zobligowani są do złożenia do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniosku o rejestrację.

Importerzy tego rodzaju towarów będą musieli spełnić nowe wymagania. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, w przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego, objętej wzmożonymi kontrolami wynikającymi z przepisów unijnych, należy zgłosić taki towar do kontroli granicznej poprzez wypełnienie i przesłanie dokumentu CHED-D. Zastąpi on dotychczas stosowany CED (Common Entry Document – Wspólnotowy Dokument Wejścia). W tym celu dla każdej importowanej przesyłki należy wypełnić I część dokumentu CHED-D (Common Health Entry Document – Wspólny zdrowotny dokument wejścia). Dokument CHED-D wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT. Przesłanie dokumentu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej. Aby wypełnić dokument CHED-D należy przed 14 grudnia 2019 r. założyć konto w systemie TRACES-NT. Konto w systemie TRACES-NT zakłada się jednorazowo bezpłatnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Jak zaznacza GIS, w przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się, jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT. Powiadomienia o przybyciu przesyłki do przejścia granicznego (BCP) należy dokonać co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym jej przybyciem.

Zalecamy przewoźnikom wcześniej upewnić się, czy zleceniodawcy i importerzy, z którymi Państwo współpracują, są przygotowani na zmiany. Brak odpowiednich zgłoszeń przez importerów z wymaganym wyprzedzeniem może spowodować problemy z przejazdem pojazdów przewożących takie towary przez zewnętrzne granice UE po 14 grudnia 2019 roku. Więcej TUTAJ.

Źródło: www.zmpd.pl