TLP apeluje do UE o wycofanie pakietu mobilności

24.03.2020

Z dosyć dużym zaniepokojeniem i zdumieniem wszyscy przyjęli wiadomość, że pomimo szalejącej na całym świecie pandemii COVOD-19, której skutki gospodarcze w coraz większym stopniu odczuwa cała europejska gospodarka, a branża transportu drogowego w szczególności, Rada Unii Europejskiej kontynuuje prace nad Pakietem mobilności nr 1, o czym świadczą kolejne wyznaczone w najbliższych dniach terminy formalnych posiedzeń organów i komitetów Rady.

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że długofalowym skutkiem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 będzie upadłość znacznej części europejskich przewoźników, w szczególności tych ze słabiej rozwiniętych państw unijnych. Z kolei firmy, którym uda się przetrwać ten kryzys, jeszcze przez wiele lat będą osłabione pod względem ekonomicznym, a ich zdolność przewozowa może być niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb odradzającej się europejskiej gospodarki.

Mając na uwadze powyższe konsekwencje obecnego kryzysu i negatywny wpływ na efektywność europejskiego systemu transportowego proponowanych w Pakiecie mobilności nr 1 rozwiązań, TLP uważa, że w interesie europejskiej gospodarki, a także samej branży transportowo-logistycznej należy zawiesić prace nad Pakietem, a następnie wycofać się z przyjętych dotychczas regulacji.

Kryzys wymaga także podjęcia szeregu innych środków przez władze Unii Europejskiej i wszystkie państwa członkowskie Unii. Dlatego też związek pracodawców Transport i Logistyka Polska w dniu 19 marca br. zwrócił się do tych władz z apelem o:

•    zawieszenie prac i następnie wycofanie Pakietu mobilności nr 1;
•    czasowe zawieszenie stosowania przepisów o pracownikach delegowanych wobec kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy;
•    czasowe zawieszenie ograniczeń w wykonywaniu przewozów kabotażowych;
•    czasowe zawieszenie przepisów rozporządzenia 561/2006;
•    czasowe zawieszenie przepisów w zakresie szkoleń okresowych kierowców;
•    zobowiązania państw członkowskich UE do wydania zarządzeń/poleceń utrzymujących dostępność dla kierowców sanitariatów w czasie kryzysu COVID-19;
•    wypracowanie w UE przepisów ograniczających odpowiedzialność przewoźników, operatorów transportowych i spedytorów z tytułu zawartych umów przewozu w związku z wirusem COVID-19.

źródło: https://tlp.org.pl/