TARCZA NIE WYSTARCZA - ogólnopolska akcja ZMPD. Przyłącz się!

25.03.2020

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w  Polsce organizuje ogólnopolską kampanię informacyjną TARCZA NIE WYSTARCZA.

W poczuciu odpowiedzialności i troski o Polaków oraz całe państwo głośno mówimy: TARCZA NIE WYSTARCZA.

Przygotowana przez rząd tzw. tarcza antykryzysowa omija problemy transportu drogowego – wobec skali problemu propozycje wsparcia są dla naszej branży zdecydowanie niewystarczające. Nie dają one szans na przetrwanie przez nasze firmy epidemii i nie gwarantują ciągłości dostaw towarów niezbędnych do funkcjonowania ludzi oraz państwa.

Czujemy się odpowiedzialni za wspólny los Polaków. Działamy w szczególnie trudnych warunkach, traktujemy naszą pracę jako misję, a naszych pracowników, zwłaszcza kierowców, jako dobro narodowe. Dlatego w poczuciu odpowiedzialności i troski głośno mówimy: TARCZA NIE WYSTARCZA.

Prosimy wszystkich polskich przewoźników o przyłączenie się do naszych działań poprzez umieszczenie na pojazdach plakatu naszej wspólnej akcji. Plakat gotowy do wydruku w załączeniu. Rozesłaliśmy go też newsletterem i przekazaliśmy do wszystkich stowarzyszeń współpracujących w ramach Forum Transportu Drogowego.

•           Wydrukujcie plakat (poniżej plik do pobrania) we własnym zakresie na kolorowej drukarce i rozdajcie kierowcom. Niech okleją nim pojazdy.

•           Prześlijcie go e-mailem do kierowców, którzy są poza firmą. Może zdołają go wydrukować i umieścić na pojazdach.

•           Dajcie więcej wydrukowanych plakatów kierowcom ruszającym w drogę. Może zdołają przekazać go innym.

•           Dostarczcie plakaty na stacje benzynowe i inne miejsca, w których zatrzymują się kierowcy. Poproście o ich rozdawanie.
 
Wierzymy, że każdy sposób docierania do świadomości rządzących jest dobry, jeżeli służy dobrym celom.  

Przyłączcie się do wspólnych działań!
Link do pobrania plakatu: https://zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-GLOWNY-1846-2872-145.TARCZA_NIE_WYSTARCZA_-_Plakat_A4.pdf
Link do kampanii: https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1846

źródło:zmpd.pl