Szkolenie ADR dla osób organizujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych

21.11.2022

ADR dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych organizujących przewóz towarów niebezpiecznych. Nowy wzór sprawozdania ADR już za 2022 r. Zmiany w przepisach ADR obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Data szkolenia:     29.11.2022 r.   godz. 11.00 – 15.00

Miejsce szkolenia:  sala szkoleniowa PSPD  - Gdynia ul. Hutnicza 1

Wykład poprowadzi:   Bożena Konarska, doradca DGSA, wykładowca PSPD i PISiL, ekspert PSPD ds. towarów niebezpiecznych.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - międzynarodowa umowa ADR, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.
 2. ADR jako system bezpieczeństwa przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 3. Obowiązki przewoźnika i innych głównych uczestników przewozu (nadawcy, przewoźnik, odbiorcy). Omówienie nowego wzoru sprawozdania ADR obejmującego także czynność nadania, który obowiązuje już przy sprawozdaniu ADR za 2022 r.
 4. DGSA w przedsiębiorstwie.
 5. Zróżnicowanie wymagań ADR w zależności od sposobu przewozu towarów niebezpiecznych.
 6. Opakowane towary niebezpieczne – znaczenie ich przygotowania do przewozu.
 7. Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące przewozu i czynności manipulacyjnych związanych z towarami niebezpiecznymi, dodatkowe wyposażenie pojazdów.
 8. Podstawowe dokumenty w pojeździe transportującym towary niebezpieczne, ich treść.
 9. Istotne dla przewoźnika informacje, które powinien otrzymać, przyjmując zlecenie na przewóz.
 10. Omówienie istotnych zwolnień od stosowania przepisów ADR.
 11. Ograniczenia przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele.
 12. Przewóz odpadów, które są towarami niebezpiecznymi.
 13. Zmiany w ADR od 1 stycznia 2023 r.

Szkolenie dla członków PSPD (maks. 2 osoby z jednej firmy) jest bezpłatne, a dla osób spoza Stowarzyszenia wynosi 400 zł +23% vat

Po szkoleniu wszystkim uczestnikom  zostaną wystawione zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie e-mailowe:   lub    z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłoszonej oraz nazwy firmy delegującej.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy ADR  (dział.1.3) oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (art.14 Dz.U.nr 227 poz. 1367), osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (np. osoby uczestniczące w przewozie jako członkowie załogi pojazdu, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych) muszą być przeszkolone odpowiednio do ich obowiązków. Za brak przeszkolenia ustawa przewiduje karę grzywny.