Sejm RP uchwalił nowelizację ustaw

27.01.2022

Sejm RP uchwalił ostatecznie nowelizację ustaw o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców


W środę 26 stycznia 2022 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.


To ustawa wdrażająca do polskiego ustawodawstwa postanowienia Pakietu Mobilności. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu Prezydenta RP, a następnie, po jej podpisaniu, zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przepisy ustawy zasadniczo wejdą w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia za wyjątkiem niektórych zmian, które będą wchodziły w życie w innym terminie. M.in. istotne zmiany dotyczące podróży służbowej  kierowców zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 r. 

 

Źródło: zmpd.pl