Rozmowy przewoźników i spedytorów z kierownictwem Baltic Hub

20.11.2023

W dniu 16.11.2023 r. odbyło się spotkanie szerokiego grona firm transportowych i spedytorów (25 osób) z kierownictwem Baltic Hub.

 

Większość z przesłanych wcześniej postulatów została zaakceptowana przez BH lub skierowana do dopracowania przez mającą powstać grupę roboczą.

Najbardziej burzliwa dyskusja dotyczyła najważniejszego punktu czyli zwiększenia ilości slotów.

Następnego dnia do PSPD przesłano nową tabelę (poniżej), przedstawiającą zwiększoną ilość slotów, która ma obowiązywać od poniedziałku 20 listopada br.

Dla przewoźników najważniejszy będzie efekt przedstawionych zmian, skutkujący zdecydowania krótszym i łatwiejszym dostępem do wolnego „okienka”.

Większość przedstawicieli firm, będących na negocjacjach wypowiedziało się za kontynuowaniem rozmów i daniem czasu na wprowadzenie przedstawionych zmian.

 

Mamy nadzieję, że sytuacja w najbliższych dniach ulegnie poprawie i zapowiadane protesty nie będą musiały być wprowadzone.

 

Z poważaniem,

Tomasz Rejek

Prezes PSPD