PSPD nie było organizatorem protestu przed DCT Gdańsk

20.11.2018

W związku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy, że Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych nie było organizatorem protestu przewoźników kontenerowych w dniu 13 listopada br. Organizatorami oraz uczestnikami protestu, a później negocjatorami w rozmowach z DCT była grupa  przewoźników niezadowolonych z dokonanych zmian w systemie awizacji.

Dla przypomnienia w dniu 13 września br. na spotkaniu kierownictwa baz kontenerowych BCT, GCT oraz DCT  z przewoźnikami kontenerowymi zrzeszonymi w PSPD większość przewodników była za dokonaniem zmian w awizacji pojazdów ciężarowych. Podobnego zdania była „Komisja Kontenerowa” przy PSPD. Niestety nie po raz pierwszy mamy do czynienia z różnicą zdań wśród samych przewoźników kontenerowych.

Zapewne każda z tych grup ma swoje racje podyktowane interesem własnych firm.

Odnośnie podejmowania akcji protestacyjnych przez PSPD, wyjaśniamy, że stowarzyszenie jest zobligowane do przestrzegania przepisów prawa, dotyczących tego rodzaju zdarzeń m.in. zgłoszenia i otrzymania zgody przez Prezydenta Miasta, uzgodnienia akcji ze służbami porządkowymi, itd. W innym przypadku stawiamy stowarzyszenie przed groźbą likwidacji.

Na chwilę obecną członkami PSPD jest blisko 1000 firm. W zdecydowanej większości są to przewoźnicy międzynarodowi, którzy tworzyli ten związek. We wszystkich akcjach protestujących organizowanych przez PSPD, a związanych przeważnie z problemami występującymi w przewozach kontenerowych uczestniczyli tylko członkowie stowarzyszenia, niestety tylko z jednym chlubnym wyjątkiem.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że PSPD nie reprezentuje żadnej grupy  przewoźników poza członkami własnego stowarzyszenia którzy tego oczekują. W kwestiach, dotyczących obecnej sytuacji w DCT Gdańsk odsyłamy zainteresowanych do organizatorów protestu jak i negocjatorów nowych warunków awizacji.

Pomorskie Stowarzyszenie
Przewoźników Drogowych