PSPD - Apel do władz samorządowych

20.03.2020


Apel pomorskich przewoźników
do władz samorządowych

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zwróciło się z apelem do władz samorządowych województwa pomorskiego o umorzenie podatku od środków transportowych na 2020 rok firmom transportowym, które znajdują się w dramatycznej sytuacji finansowej.
Prosimy przewoźników o uzupełnienie załączonego wniosku o umorzenie należności podatkowej i wysłanie go wraz z pismem PSPD do określonej jednostki samorządowej.
W dniu 18 marca br. pismo PSPD zostało wysłane drogą e-mailową oraz pocztową do wszystkich wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast w województwie pomorskim.

wniosek do pobrania tutaj: wniosek o umorzenie podatku

pismo: