Przewozy do Rosji, Białorusi, Ukrainy - zmiany od 2021 roku - aktualizacja 27.11.

23.11.2020

Koniec roku to zawsze czas ustalania nowych zasad wykonywania transportu w roku kolejnym.

Zmiany czekają przewoźników wykonujących przewozy do Rosji, Białorusi lub Ukrainy.

 

1. Przewozy do Rosji

W dniach 24-25 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. 

Ustalono wstępny kontyngent zezwoleń na przewóz towarów na 2021 r.: 220 000 zezwoleń, w tym:

- 151 250 zezwoleń na przewozy dwustronne/ tranzytowe;

- 68 750 zezwoleń na przewozy do/ z krajów trzecich

Zezwolenia z kontyngentu na 2021 r. będą ważne do 31 grudnia 2021 r.

Ponadto ustalono, że strony wymienią się jeszcze w tym roku dodatkową pulą zezwoleń. Polskiej stronie zostanie przekazane 4 500 zezwoleń na przewozy do/ z krajów trzecich, z terminem wykorzystania  do 16 marca 2021 r.

Jednocześnie ustalono, że zezwolenia z kontyngentu na 2020 r. będą ważne do 16 marca 2021 r. 

2. Przewozy do Białorusi

Kwestią, która wzbudziła dużo emocji w listopadzie br., była sytuacja z zezwoleniami białoruskimi, których liczba jeszcze do niedawna gwarantowała spokojne realizowanie przewozów. Tym większe było zaskoczenie gdy okazało się, że zostało ich niewiele i w efekcie GITD ogłosiło wyczerpanie puli zezwoleń z kontyngentu 2020 (komunikaty GITD: BTM 71/2020 oraz BTM 74/2020 ).

Komisja ds. zezwoleń nie spodziewała się takiego obrotu sprawy i dlatego w przyszłym roku będzie rekomendowała reglamentację także zezwoleń na Białoruś (czyli zakwalifikowanie zezwoleń białoruskich do zezwoleń limitowanych, w odróżnieniu od bieżącego roku, podczas którego zezwolenia białoruskie były dostępne w wolnej sprzedaży).

3. Przewozy do Ukrainy

W dniach 18-20 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.
Komisja uzgodniła wstępną wymianę zezwoleń na 2021 rok w ilości po 160 000 szt. dla każdej ze stron zezwoleń, w tym: 

- 100 000 zezwoleń ogólnych min. EURO-4.

- 60 000 zezwoleń tranzytowych min. EURO-4

(w roku 2020 w obiegu były również zezwolenia ukraińskie min. EURO-3, co widać nie będzie miało miejsca w roku 2021, o ile nie nastąpią dalsze ustalenia w tej sprawie).

Źródło: www.zmpd.pl