Przewoźnicy wolą e-naczepy niż e-ciężarówki

15.09.2023

IRU apeluje do Komisji Europejskiej o pozostawienie silników spalinowych, bo elektryfikacja transportu ciężkiego to ślepa uliczka.

W piśmie do prawodawców UE z 14 września, Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU oraz Stowarzyszenie Producentów Części CLEPA wzywają do zachowania prawa wyboru technologii w nowej propozycji norm CO2. Aby dekarbonizować transport drogowy, a jednocześnie nadal skutecznie zaspokajać potrzeby obywateli, przedsiębiorstw i gospodarek UE, konieczne jest otwarcie na wszystkie technologie. 

Na początku tego roku Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący norm CO2 dla pojazdów ciężkich (HDV). Ma wspierać wysiłki na rzecz dekarbonizacji poprzez wyznaczanie konkretnych celów w zakresie redukcji emisji CO2 dla producentów pojazdów ciężarowych. 

Wniosek będzie miał wpływ na ofertę pojazdów dostępnych dla przedsiębiorstw transportowych w trzech cezurach wyznaczonych przez KE na lata: 2030, 2035 i 2040. W każdy z wymienionych lat będzie wzrastał udział pojazdów bezemisyjnych. 

Pięć postulatów IRU

Podczas gdy wniosek Komisji jest rozpatrywany przez Parlament Europejski i Radę, IRU oraz CLEPA reprezentujące sektory transportu drogowego i dostawców branży motoryzacyjnej wymieniły pięć podstawowych zasad, które prawodawcy UE powinni uwzględnić we wniosku, aby nie zagrażać istnieniu transportu i stabilności dostaw:

- Otwartość technologii: należy pozostawić odpowiednią przestrzeń dla paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla jako długoterminowego rozwiązania dla zrównoważonego transportu ciężkiego, obok elektryfikacji i wodoru.

- Uwzględnienie bezpieczeństwa neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dostaw energii, zapewnienie infrastruktury do ładowania i tankowania oraz dostępności dojrzałych i niedrogich technologii, aby osiągnąć ambitne cele w zakresie emisji CO2.

- Wyłączenie pojazdów dużej nośności z limitów emisji CO2: obecne technologie dostępne dla pojazdów o zerowej emisji nie nadają się do operacji wymagających dużych pojazdów o masie ponad 40 ton i/lub długości ponad 18,75 m. 

- Uwzględnienie nowych grup pojazdów w celach redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych. Mogą to być e-przyczepy, które są szansą na przyspieszenie rozwoju opłacalnych technologii dostępnych na rynku.

- Wspieranie regionalnego transportu pasażerskiego poprzez zmianę celów w dla autobusów i autokarów. Autobusy realizujące transport międzymiastowy powinny podlegać tym samym celom redukcji emisji co autokary, ponieważ ich profil jest bardziej do nich zbliżony niż do autobusów miejskich. 

Współistnienie o różnych technologiach

Dyrektor przedstawicielstwa IRU w UE Raluca Marian przypomniała, że ciężki transport drogowy ma kluczowe znaczenie dla transportu ludzi i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. – Większość z siedmiu milionów ciężarówek i autokarów poruszających się po drogach UE ma silnik spalinowy. Masowe i nagłe przejście pojazdów 40-tonowych z zasięgu wynoszącego 1500 km na 300 km, typowy dla pojazdów elektrycznych, stworzy poważne ryzyko, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak infrastruktury ładowania i dostępności sieci – ostrzega przedstawicielka IRU. – Aby dekarbonizować transport drogowy, niezbędne jest podejście oparte na otwartym wyborze technologii, które pozwala na współistnienie różnych układów napędowych pojazdów, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania jednolitego rynku, w tym dla awaryjnego reagowania na kryzysy – podsumowuje.

Źródło: Logistyka.rp.pl