Przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej

15.03.2019

Informujemy, że w dalszym ciągu granica białorusko-rosyjska - według obowiązujących przepisów - nie jest właściwą granicą do wjazdu do Rosji przez obywateli spoza BY i RU.  Oba państwa nadal nie doszły w tej sprawie do porozumienia i nie ma ich formalnej zgody na wzajemne honorowanie wiz i odpraw granicznych.

Na granicy BY-RU nie ma pełnej odprawy granicznej, dlatego wjazd do i wyjazd z Rosji powinien następować przez zewnętrzne granice rosyjskie (np. EST-RU, LV-RU, UA-RU, itd.). Jednak w praktyce obserwujemy, że np. rosyjskie służby graniczne na razie odstępują od egzekwowania tych zasad w stosunku do kierowców samochodów ciężarowych. Umożliwia się im wjazd i wyjazd z Rosji głównymi przejściami granicznymi BY-RU (Rudnia, Krasna Gorka, Poniatowka).

Należy dodatkowo uwzględnić fakt, że kierowca, który uzyskał nową wizę rosyjską powinien bezwzględnie po raz pierwszy wjechać do Rosji na podstawie tej wizy właśnie przez zewnętrzną granicę RU, gdzie nastąpi jej ,,otwarcie”.  Prosimy wziąć pod rozwagę te informacje przy planowaniu przewozów na wschód.

Źródło: www.zmpd.pl

Dotychczas informowaliśmy:

Międzynarodowa Unia Transprotu Drogowego (IRU) przekazała, że zgodnie z nieoficjalną informacją przedstawiciela Zarządu Granicznego Obwodu Smoleńskiego, podjęto decyzję o przedłużeniu okresu informowania przewoźników zagranicznych o trybie przekraczania granicy państwowej Federacji Rosyjskiej. Od 1 sierpnia 2018r. do czasu podjęcia odrębnej decyzji, kierowcy środków transportu – obywatele zagraniczni będą przepuszczani przez rosyjsko-białoruską granicę oraz zostaną odpowiednio pouczeni. Przewoźnicy uzyskają dodatkowy czas w celu zorganizowania przewozów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl


W ostatnim czasie pojawiły się informacje o prawdopodobnym ograniczeniu od 1 sierpnia 2018 roku możliwości przekraczania granicy między Białorusią a Rosją dla obywateli innych niż Białorusini i Rosjanie.

Gdyby polscy przewoźnicy byli zmuszeni do wjeżdżania na teren Rosji przez Łotwę i Estonię, musieliby ponieść dodatkowe poważne obciążenia ekonomiczne związane z koniecznością pokonywania dłuższej o ponad 300 km trasy i gigantyczną kolejką na granicy, na której kierowcy będą przebywać po kilka dni.

Do dziś, mimo usilnych naszych starań, nie udało się tego stanowiska potwierdzić. W związku z tym ZMPD wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury z pilną prośbą o wyjaśnienie tego problemu z jednoczesną propozycją - gdyby informacja się potwierdziła - o zastosowanie równorzędnych środków w stosunku do przewoźników rosyjskich i białoruskich. Dodatkowe informacje TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl

Dotychczas informowaliśmy:

Przypominamy, że wjazd obywateli Ukrainy do Rosji, zgodnie z rosyjskimi przepisami powinien odbywać się przez tzw. międzynarodowe przejścia graniczne Federacji Rosyjskiej. Z tego wynika, że ukraińscy kierowcy nie mogą wjeżdżać do Rosji w tranzycie przez Białoruś np. przez Krasną Gorkę.

Obywatel Ukrainy, jako obywatel kraju trzeciego musi uzyskać pieczątkę w paszporcie potwierdzającą wjazd do Rosji, a na drogowych punktach kontrolnych między Białorusią, a Rosją nie ma odprawy paszportowej. Rosyjskie służby powołują się na Porozumienie o ruchu bezwizowym obywateli Rosji i Ukrainy z 1997 roku, które od chwili konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zaczęło być szczegółowo respektowane.

ZMPD otrzymuje informacje od członków stowarzyszenia, że sporadycznie zdarzają się przypadki zawrócenia kierowców ukraińskich z białorusko-rosyjskich punktów kontrolnych. Chcielibyśmy przypomnieć, że problem ten formalnie nie dotyczy tylko ukraińskich kierowców, ale również innych obywali spoza Białorusi i Rosji. Jak na razie nie ma informacji o tym, aby polscy kierowcy międzynarodowi (poza przejściem granicznym Jezeriszcze) napotykali w tym zakresie na poważniejsze problemy.

W związku z powyższym zalecamy rozważne planowanie trasy przejazdu do Rosji w przypadku, jeśli kierowcą ciężarówki jest obywatel Ukrainy i unikanie tranzytu przez Białoruś, gdy przekraczane są punkty kontrolne Białoruś-Rosja.

Źródło: www.zmpd.pl