Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

18.11.2020

Na stronie stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji  opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji.Poniżej zamieszczamy link do projektu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340260/katalog/12737588#12737588

źródło: pisil.pl