Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany wejdą w życie?

05.06.2023

Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro.

Ustawa miała początkowo wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Teraz, gdy podpis prezydenta został już złożony, wiadomo że obowiązywać zacznie 1 lipca 2023 r.

Wyższe kwoty wolne przy darowiznach

SLIM VAT 3 zwiększa kwotę podatku VAT, dla której będzie można uznać, że sprzedaż jest tylko
opodatkowana.

Wskaźnik sprzedaży mieszanej pozostaje na takim samym poziomie, czyli jeżeli udział sprzedaży opodatkowanej wynosi co najmniej 98%, będziemy mogli uznać, że dokonujemy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej – pod warunkiem, że podatek VAT nie przekroczy 10 tys. zł, zamiast obecnych 500 zł tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Łatwiejsze fakturowanie towarów zza granicy

W obrocie międzynarodowym nie będzie już wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Do tej pory było tak, że po nabyciu towarów z zagranicy należało rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i zapłacić od tego podatek. Nie było jednak możliwości odliczenia go gdy nie było faktury.
Teraz zostaje to zmienione
tłumaczy Piotr Juszczyk.

Przepisy pozwolą na rozliczenie wewnątrzwspólnotowe z metodą neutralności podatku VAT nawet, gdy przedsiębiorca nie będzie posiadał faktury od kontrahenta z zagranicy. Doprecyzowane zostaną też kwestie dotyczące kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących. Jeżeli faktura zostanie wystawiona w walucie obcej, to rozszerzona będzie możliwość przeznaczania środków zgromadzonych na koncie VAT na kolejne podatki i opłaty, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej.

Nowy model wyliczania sankcji

Ustawa SLIM VAT 3 wprowadza także system miarkowania sankcji za nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Zastąpi on dotychczasowy model sankcjonowania według określonych stawek, np.
100% podatku VAT. Teraz kary będą mieć charakter zindywidualizowany, a ich wysokość będzie zależeć od pozycji majątkowej podatnika.​

Wyższe kwoty wolne przy darowiznach

Przepisy wprowadzają nowe stawki kwot wolnych od podatku dla darowizn uzyskanych w ciągu 5 lat. W pierwszej grupie, czyli dla dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci od 1 lipca kwota wolna ma zostać podniesiona niemal czterokrotnie, z 10 434 zł do 36 120 zł. W drugiej grupie podatkowej (dalsza rodzina, np. wujkowie czy ciocie) ustawa zwiększa wartość darowizny zwolnionej z podatku z 7 878 zł do 27 090 zł. Z kolei d la trzeciej grupy, do której zaliczają się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy, kwota wolna wynosi obecnie 5 308 zł. Od 1 lipca ma to być 5 733 zł.

Nowe stawki podatku z najmu

Ustawa SLIM VAT 3 podnosi także stawkę podatku dla przychodów osiąganych z tytułu najmu.

Obecnie płacimy daninę 8,5% za przychód do 100 tys. zł, a powyżej tego progu stawka rośnie do 12,5%. Przepisy w ramach ustawy SLIM VAT 3 wprowadzają zmianę, na mocy której dla małżonków kwota opodatkowana 8,5% wynosić będzie 200 tys. zł, niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał najem. Jeśli na przykład żona wykaże przychód z najmu wyższy niż 200 tys. zł, to on będzie opodatkowany stawką 12,5% tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ulga prorodzinna niezależna od dochodu

Aktualne przepisy nie pozwalają rodzicom samotnie wychowującym jedno dziecko skorzystania z ulgi prorodzinnej, jeśli dochód opiekuna przekracza 56 tys. zł. Dotyczy to także dzieci z niepełnosprawnością.

Dzięki nowym przepisom osoby samotnie wychowujące dziecko z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z ulgi, nawet jeśli zarabiają więcej niż 56 tys. zł. Jeśli dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców to stawka ta wynosić będzie 112 tys. zł.

Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli wnuki będą zajmować
się dziadkami lub dziadkowie wnukami, to opiekunowie już za 2023 rok będą mogli z niej skorzystać.

Likwidacja zrzutek

Ustawa likwiduje pojęcie zbiórek charytatywnych, które powstało na mocy wcześniej podpisanej przez Prezydenta ustawy. W wyniku zamieszania legislacyjnego regulacje, które miały wejść w życie 1 lipca, już tego samego dnia zostaną zniesione na mocy zmian w ustawie wprowadzającej SLIM VAT 3.

Ograniczanie papierów i likwidacja opłat za decyzje

Ustawa wprowadza też możliwość rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych.

Od 15 września z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie jest ono​
dostępne m.in. dla taksówkarzy
wskazuje Piotr Juszczyk.

E-paragony będą łatwiejsze do przechowywania dla podatników, a jednocześnie ograniczą liczbę drukowanych dokumentów.

Źródło: inFakt/Etransport.pl