Pracownicy płacą składkę zdrowotną, a pracodawcy miliardy wydają na ich choroby

16.03.2023

W 2022 roku pracodawcy wypłacili wynagrodzenia chorobowe z funduszy zakładów pracy za 98 175,1 tys. dni absencji. Skoro przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniosła 111,08 zł, to nie trudno wyliczyć, że na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł - wynika z rządowych danych. Zdaniem ekspertów, to dowód na to, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy.

Na problem zwolnień lekarskich uwagę zwróciła poseł Joanna Frydrych wraz z grupą posłów. - Dzięki skutecznej działalności władz publicznych oraz pracowników ZUS od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostały elektroniczne zwolnienia lekarskie tzw. e-ZLA. Trafność pomysłu za rządu PO-PSL wykazana została w czasie pandemii, gdy z e-ZLA korzystali prawie wszyscy lekarze wystawiając zwolnienia lekarskie na czas niezdolności do pracy – napisała poseł Joanna Frydrych w interpelacji poselskiej nr 38904.

Chciała wiedzieć m.in., ile od 2016 roku wystawiono elektronicznych zwolnień lekarskich, ile z nich – w roku 2021 i 2022 - przypadało na czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawców, a ile przypadało na czas wypłaty zasiłku chorobowego finansowanego przez ZUS, a także jaka była w tym okresie średnia wysokość wypłaty wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawców i przez ZUS. Poprosiła też o informację, czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w zakresie zasad opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe oraz nad zmianami w zakresie zasad obliczania wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Miliony zwolnień elektronicznych

Jak poinformował Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską, elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) lekarze mogli wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 20 lutego 2023 r. wystawiono łącznie 120,2 mln zaświadczeń lekarskich.
Wydatki chorobowe

Odpowiadając natomiast na pytanie o wypłatę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, wiceminister Szwed wyjaśnia, że zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni - w przypadku osób
, które ukończyły 50 rok życia. Po tym okresie zasiłek chorobowy jest wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Według danych MRiPS, w 2021 r. pracodawcy wypłacili wynagrodzenia z funduszy zakładów pracy za 95 830,4 tys. dni absencji, a w 2022 r. - za 98 175,1 tys. dni. Przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego finansowanego z funduszu zakładów pracy wyniosła w 2021 r. - 101,74 zł, w 2022 r. - 111,08 zł. Oznacza to, że w samym tylko 2022 r. na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł.

Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłki chorobowe, finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w 2021 r. za 154 083,8 tys. dni absencji, a w 2022 r. - za 140 968,2 tys. dni. Przeciętna zaś dzienna wysokość zasiłku chorobowego finansowanego z FUS sięgnęła w 2021 r. - 95,90 zł, a w 2022 r. - 103,44 zł.

- Mimo, że pracownicy płacą do ZUS 2,45 proc. swoich zarobków jako składkę chorobową, to w rzeczywistości znaczną część kosztów zwolnień lekarskich pokrywają ze swoich środków pracodawcy. To pracodawcy są zobowiązani płacić wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni (a dla osób po 50 roku życia przez 14 dni) w czasie nieobecności pracownika wynikającej z choroby. Łącznie pracodawcy wypłacili w 2022 roku około 11 mld zł. To mniej więcej tyle samo, ile ZUS wydaje na zasiłki chorobowe. Zatem może powiedzieć, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy - mówi dr Antoni Kolek, prezes spółki Instytut Emerytalny.

Wiceminister Stanisław Szwed podał ponadto, że w 2021 r. skontrolowano prawidłowość wykorzystania 20,4 tys. zwolnień lekarskich. W 2022 r. - 62,8 tysięcy.

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie pracuje nad zmianami zasad opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe oraz nad zasadami obliczania wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – przekazał Stanisław Szwed.


Źródło: Prawo.pl