Polska: Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2 250 zł; minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł

20.09.2018

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł, zaś minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł (wzrost o 7,1 proc.) a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

O wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl