Polska dołączyła do państw stosujących cyfrowy list przewozowy (e-CMR) - aktualizacja 11.09.

11.09.2019

Jest tylko jedna grupa przedsiębiorców, dla której 11 września zacznie się nowa rzeczywistość.

Jest tylko jedna grupa przedsiębiorców, dla której 11 września zacznie się nowa rzeczywistość.

– Zmiany odczują polscy przewoźnicy, którzy jeżdżą dla załadowców działających w krajach, w których już używa się aplikacji dostosowanej do e-CMR. Nie ma przeszkód, by korzystali z niej przy zleceniach. Będą musieli tylko dostać dostęp do niej od nadawców, zarejestrować się i już będą mogli wykonywać przewozy na podstawie listu elektronicznego – wyjaśnia Alicja Chodorowska, główny specjalista departament transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD).

(…) Zastosowanie e-CMR korzystnie wpłynęłoby na kondycję branży.

– Dziś wypłata należności za fracht następuje wtedy, kiedy przewoźnik dośle kopię listu CMR zleceniodawcy. A bywa, że kierowcy zjeżdżają do firmy nawet kilka dni po wykonaniu transportu. To rodzi opóźnienia. Z nadejściem e-CMR od razu byłoby możliwe dodawanie w systemie adnotacji, na jakim etapie jest obsługa ładunku. Czy dotarł już do odbiorcy, czy były jakieś usterki. Wszystkie strony zainteresowane miałyby dostęp do takich informacji w czasie rzeczywistym – zauważa Alicja Chodorowska.

Źródło: www.zmpd.pl

Kilka dni temu Polska podpisała Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), dotyczący stosowania elektronicznego listu przewozowego, który wejdzie w życie 11 września 2019r.

Podstawową zaletą e-CMR jest obniżenie kosztów przewozu i skrócenie czasu jego wykonania. Ten nowoczesny dokument zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej.

Digitalizacja listu CMR i włączenie naszego kraju do coraz szerszego elektronicznego systemu dokumentowania przewozów to równocześnie powód do satysfakcji dla ZMPD. Już w 2005 roku ZMPD przekazało swoją pozytywną opinię dotyczącą wdrożenia e-CMR, wielokrotnie potem występując do administracji państwowej o przyspieszenie działań dla włączenia naszego kraju w międzynarodowe cyfrowe systemy transportowe. Ponadto przedstawiciele ZMPD aktywnie uczestniczyli w pracach międzyresortowego zespołu ds. cyfryzacji gospodarki, który działał przy Ministerstwie Infrastruktury w zakresie „e-Transport e-Przepływy”.

Formalnie realizacja digitalizacji tego ważnego elementu międzynarodowej wymiany handlowej rozpoczęła się w 2011 roku. Uzgodniono wtedy Protokół Dodatkowy do Konwencji CMR, umożliwiający wykorzystywanie elektronicznego listu przewozowego, który w następnych latach podpisywały kolejne państwa.

8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1487) został opublikowany Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego. W Polsce wejdzie w życie 11 września 2019 r. Od tego dnia polscy przewoźnicy będą mogli wystawiać  listy przewozowe CMR  w formie elektronicznej.

E-CMR to dokument wystawiany przy użyciu komunikacji elektronicznej przez przewoźnika, nadawcę lub inną stronę zainteresowaną wykonaniem umowy przewozu. Jest on uwierzytelniany przez strony umowy przewozu przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego zapewniającego jego powiązanie z elektronicznym listem przewozowym.

Podpisując Protokół Polska dołączyła do licznej już grupy krajów, które wykonują transport z użyciem cyfrowego listu przewozowego.

Stronami protokołu są obecnie: Republika Białorusi, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Estońska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Królestwo Hiszpanii, Islamska Republika Iranu, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotewska, Republika Mołdawii, Królestwo Niderlandów, Federacja Rosyjska, Rumunia, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Republika Turcji.

Więcej informacji TUTAJ .

Źródło: www.zmpd.pl