Pismo prezesa TLP do MI w sprawie fatalnej jakości szkoleń kierowców

07.02.2024

PISMO TLP

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

W 2023 roku, na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, ówczesne kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury złożyło obietnice przedstawicielom środowiska Ośrodków Szkolenia Kierowców odroczenia o kolejne dwa lata wejścia w życie przepisów nakazujących używanie w procesie szkolenia i egzaminowania na wyższe kategorie prawa jazdy pełnowymiarowych pojazdów, które są powszechnie wykorzystywane w transporcie drogowym.

 

Zapowiedź odroczenia zmian w szkoleniu i egzaminowaniu, o które od wielu lat zabiegała branża transportu drogowego, wywołała powszechne oburzenie WSZYSTKICH organizacji reprezentujących branżę transportu drogowego ze względu na fakt, iż absolwenci kurs na prawo jazdy i kursów na kwalifikację wstępną nie uzyskują wymaganych kwalifikacji pozwalających bezpiecznie prowadzić i obsługiwać pojazdy używane w firmach transportowych. Wyniki ankiety potwierdzającej tę sytuację załączam do niniejszego maila. Są one porażające! Załączam ponadto do uprzejmej wiadomości stanowisko TLP w tej sprawie przekazane do ówczesnego Sekretarza Stanu.

 

Na zorganizowanej w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury spotkaniu konsultacyjnym, wszyscy przedstawiciele branży transportowej (m.in. TLP, ZMPD, OZPTD, PIGTSiS i inni), która jest faktycznym beneficjentem polskiego systemu szkolenia i egzaminowania kierowców w zakresie wyższych kategorii prawa jazdy, ZAPROTESTOWALI przeciwko propozycji Departamentu Transportu Drogowego polegającej na odpowiedniej zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

 

Niestety jesteśmy bardzo zaniepokojeni, gdyż dochodzą nas wiadomości ze strony branży szkoleniowej, iż na dniach trafić ma na biurko Ministra Infrastruktury do podpisu ww. zmiana rozporządzenia.

 

Rozumiemy, że w sprawach unijnych lub związanych z wykonaniem delegacji ustawowych odpowiednie projekty powinny być kontynuowane. Niemniej w innych sprawach, a w szczególnie tych, przeciwko którym protestowali WSZYSCY przedstawiciele największej branży podlegającej resortowi infrastruktury, uważamy że nie powinny być one kontynuowane bez zasięgnięcia opinii interesariuszy przez aktualne kierownictwo ministerstwa! Oczywiście szanujemy prawo Ministra Infrastruktury do podejmowania decyzji, wbrew stanowisku nawet najbardziej reprezentatywnej strony społecznej. niemniej powinny to być świadome decyzje oparte na bezpośrednim dialogu społecznym, a nie wyłącznie na ocenie lub opinii podległych Ministrowi urzędników, którzy kontynuują pomysły (lub też przedwyborcze zobowiązania) poprzedniego kierownictwa resortu.

 

Z wyrazami szacunku

Maciej Wroński

 

Pismo PSPD

Szanowny Panie Dyrektorze,

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych od kilkudziesięciu lat prowadzi działalność stowarzyszeniową jak i szkoleniową, szkoląc kierowców zawodowych jak i przewoźników.

Popieramy w całej rozciągłości opinię Prezesa Maciej Wrońskiego odnośnie fatalnej jakości szkoleń kierowców, w tym kierowców zawodowych.

Przedłużanie wejścia w życie przepisów, dotyczących ciągników siodłowych i naczep w szkoleniu i egzaminowaniu w kat. CE pogorszy tylko sytuację.

Uważamy, że wskazane by było ponowne zorganiozowanie spotkanie konsultacyjnego.

Z poważaniem

Tomasz Rejek

Prezes PSPD