Pakiet Mobilności – ponownie wraca do Komisji TRAN

06.07.2018

Podczas sesji Parlamentu Europejskiego w dniu 4 lipca 2018r. posłowie odrzucili poprawki do pierwszego Pakietu Mobilności. W związku z powyższym, cały tekst Pakietu powrócił do Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego (TRAN) celem dalszego rozpoznania.

Głosowanie zostało podzielone na trzy grupy:

  • Przepisy o oddelegowaniu pracowników (za 286, przeciw 390, wstrzymało się 9)
  • Przepisy o prowadzeniu pojazdów i okresów odpoczynku (za 229, przeciw 422, wstrzymało się 30)
  • Przepisy w sprawie funkcjonowania przedsiębiorstw i nielegalnych praktyk transportowych (za 103, przeciw, 551, wstrzymało się 29).

"Piłka dalej w grze"

Na wydarzenia warto jednak spojrzeć od pozytywnej strony. Liczne wspólne apele i petycje organizacji pracodawców z praktycznie całej Europy, aktywność lobbingu branży, a także (i może przede wszystkim) zaangażowanie stojących po stronie zdrowego rozsądku posłów do EP nie pozwoliły na przyjęcie najmniej korzystnej dla biznesu wersji sprawozdania.

Zdaniem prezesa ZMPD - "Pozostajemy jednak dobrej myśli, licząc na to, że w toku dalszych prac w Komisji TRAN będzie możliwe wypracowanie kompromisu. Warto pamiętać, że Komisja już raz wypowiedziała się za wyłączeniem transportu z zasad delegowania."

Parlament Europejski nie może się zdecydować, czy kierujący tirami to pracownicy delegowani, czy nie. Nowe ustalenia mają zostać wypracowane po wakacjach.

Źródło: www.koben.pl , www.tlp.org.pl , www.zmpd.pl