Odpowiedzialność załadowcy za brak zezwolenia zagranicznego

15.11.2019

Za brak zezwolenia zagranicznego na międzynarodowy przewóz rzeczy odpowiada także załadowca. Przekonał się o tym polski przedsiębiorca z województwa mazowieckiego, który był załadowcą drzew ozdobnych dla rosyjskiego przewoźnika.

Inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali przy przejściu granicznym w Budzisku ciężarówkę, którą rosyjska firma transportowa wykonywała międzynarodowy przewóz drogowy drzew ozdobnych.

Kierowca okazał do kontroli m.in. dokumenty przewozowe, z których wynikało, że ładunek jedzie na Litwę. Transport wykonywany był w oparciu o dwustronne/ tranzytowe zezwolenie zagraniczne, które nie uprawniało rosyjskiego przewoźnika do wykonania przewozu do państwa trzeciego. W związku ze stwierdzonym naruszeniem, podlaska ITD wszczęła postępowanie administracyjne wobec rosyjskiego przewoźnika, za które na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym grozi kara w wysokości 12 tysięcy złotych. Postępowanie zagrożone taką samą karą wszczęto także wobec załadowcy – firmy z okolic Grójca. Zarówno rosyjski przewoźnik drogowy, jak i polski załadowca otrzymali już decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej.

Zgodnie z art. 92a ust. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140), podmiot wykonujący czynności związane z przewozem drogowym, który miał wpływ lub godził się na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 tysięcy złotych za każde naruszenie.

Zaobserwowana podczas kontroli drogowych nieuczciwa praktyka przewoźników zagranicznych polega m.in na nieadekwatnym doborze zezwolenia do typu przewozu, szczególnie poprzez wykorzystywanie zezwolenia na przewóz dwustronny/ tranzytowy zamiast zezwolenia na przewóz do państwa trzeciego. Jedną z podstawowych przyczyn takiego postępowania jest brak weryfikacji przez spedytorów, nadawców, załadowców posiadania przez przewoźnika odpowiednich zezwoleń zagranicznych.

Załadowca, jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, powinien przed załadunkiem upewnić się, czy zagraniczny podmiot, podejmujący się transportu ładunku z Polski do Litwy, posiada wymagane zezwolenie do przewozu.

Źródło: www.zmpd.pl