Odpowiedź MI na pismo ZMPD/ ZMPD do MI w sprawie szkoleń kierowców z Azji

29.07.2021

ODPOWIEDŹ: