Nowy model zarządzania PKS Gdańsk-Oliwa

06.08.2018

W lipcu 2017 roku PKS Gdańsk-Oliwa SA oficjalnie rozpoczął proces zmian w strukturze firmy – przekształcenia jej w turkusową organizację, co oznacza zupełnie nowy standard zarządzania przedsiębiorstwem w branży transportowo-logistycznej.

PKS Gdańsk-Oliwa SA to pierwsze przedsiębiorstwo TSL, które wprowadziło samoorganizację – strategię zarządzania, w której nie występują stanowiska kierownicze, wszyscy pracownicy są równi, bez względu na doświadczenie, staż pracy oraz zajmowane stanowiska, a działalność firmy opiera się na wzajemnej pomocy, zaufaniu i współpracy.

Podstawą samoorganizacji jest zespołowość i wspólne dążenie do celu. Decyzje może podejmować każda osoba w zespole, jednakże ma obowiązek konsultować je z ekspertami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie oraz osobami, których dany temat dotyczy bezpośrednio. Za podjęte decyzje musi wziąć pełną odpowiedzialność. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie w działalności firmy nowych pomysłów i usprawnień oraz wykorzystywanie mocnych stron i talentów pracowników, co generuje większą efektywność, a tym samym zwiększa zyski firmy. Stanowiska kierownicze w zespołach zostały zniesione i zastąpione funkcją reprezentanta.

Informacja o zmianie w funkcjonowaniu firmy była dla jej pracowników niewiadomą i wyzwaniem. Zdaniem pracowników firmy, rok po wprowadzeniu nowej strategii zarządzania w PKS Gdańsk-Oliwa SA, standardem stała się współpraca w zespołach i między nimi oraz otwartość na nowe wyzwania. Wewnątrz zespołów role są dzielone tak, aby ich członkowie mogli się realizować, zachowując przy tym jakość obsługi klienta i wykonania usług. Co sądzicie o takim modelu zarządzania?

Źródło: www.truckfocus.pl