Norwegia: Nowe zasady dotyczące opon zimowych w sezonie 2020/2021

15.10.2020

Od sezonu zimowego 2020/2021 obowiązują nowe zasady dotyczące stosowania opon zimowych w ciężkich pojazdach, poruszających się po drogach w Norwegii.


Pojazd silnikowy o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3 500 kg musi mieć opony zimowe typu „płatek śniegu z trzech szczytów górskich” na osiach napędowych i przednich osiach kierowanych. Na pozostałych osiach można zastosować opony typu „błoto i śnieg” lub „płatek śniegu z trzech szczytów górskich”.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w opony z kolcami typu „błoto i śnieg”, wyprodukowanych w okresie od 40. tygodnia 2017 r. do 40. tygodnia 2019 r. włącznie (daty podane na boku opony), wymóg „3 szczyt Mountain Snowflake” na osiach napędowych i przednich osiach skrętnych nie obowiązuje w sezonie zimowym 2020/21.

Przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 3 500 kg muszą mieć opony typu „błoto i śnieg” lub „płatek śniegu z trzech szczytów górskich”.

Kiedy wymagane są opony zimowe?

W przypadku pojazdów silnikowych i przyczep do pojazdów silnikowych, z których każdy ma maksymalną dopuszczalną masę powyżej 3 500 kg, opony zimowe są obowiązkowe w okresie od 15 listopada do 31 marca.

Co definiuje oponę zimową?

Opona zimowa to opona oznaczona przez producenta lub przedsiębiorstwo zajmujące się bieżnikowaniem napisem „Błoto i śnieg” (opisywane jako M + S, MS, M&S, MS) lub „Płatek śniegu z trzech szczytów górskich” (symbol 3 PMSF/Alpine). Opony zimowe mogą być z kolcami lub bez.
Jeśli opony zimowe o odpowiednich wymiarach dla danego typu pojazdu nie są produkowane lub są trudne do zdobycia, przewoźnik może złożyć wniosek o zwolnienie z wymogu dotyczącego opon zimowych do Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer lub drogą mailową: firmapost(at)vegvesen(dot)no
 
Używanie opon zimowych poza obowiązkowym okresem


Pojazd musi być wyposażony w opony zimowe (z kolcami lub bez), łańcuchy lub podobne, również poza okresami wymienionymi powyżej, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia wystarczającej przyczepności pojazdu do drogi. Jeśli na drogach można spodziewać się śniegu lub lodu, pojazd musi mieć łańcuchy niezależnie od pory roku.
 
Kary

Za jazdę z niewystarczającą głębokością bieżnika lub bez prawidłowo oznakowanych opon zimowych w okresie, gdy opony zimowe są wyraźnie wymagane przez prawo, nakładane są następujące mandaty:
1000 NOK za oponę w przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 7 500 kg.
2000 NOK za oponę w przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie większej niż 7 500 kg.

Za brak łańcuchów nakładane są następujące kary:

750 NOK dla pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 7 500 kg.
1 200 NOK w przypadku pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 7 500 kg.
1500 NOK dla pojazdów silnikowych o maksymalnej dopuszczalnej masie większej niż 7 500 kg, ciągnących przyczepę o maksymalnej dopuszczalnej masie większej niż 3 500 kg.

Za brakujący łańcuchów nakładana jest jedna grzywna.

Zamiast mandatu, w poważnych przypadkach niedotrzymania warunku zachowania przyczepności pojazdu poruszającego się po drodze, kierowca może zostać zgłoszony na policję. Zawiadomienie o zakazie poruszania się może zostać wydane w przypadku niewystarczającej przyczepności pojazdu niezależnie od tego, czy kierowca zostanie ukarany grzywną, czy też zgłoszony na policję.

Jaka głębokość bieżnika jest wymagana i kiedy?

Wymagana głębokość bieżnika to co najmniej 5 mm na oponach pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3 500 kg (zarówno pojazdy silnikowe, jak i ich przyczepy) między 1 listopada a pierwszą niedzielą po Poniedziałku Wielkanocnym. W Nordland i Troms og Finnmark między 16 października a 30 kwietnia wymagana jest głębokość bieżnika co najmniej 5 mm.
Poza tymi okresami opony muszą mieć bieżnik o głębokości co najmniej 1,6 mm.
 
Więcej informacji o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów ciężarowych znajduje się na stronie Norweskiej Administracji Drogowej: www.vegvesen.no

 

źródło: zmpd.pl