Niemcy: Uzupełnienie informacji dot. COVID-19

02.12.2021

W przekazanej wiadomości zwrócono uwagę, że:

1. Pojazdy (ciężarówki, statki towarowe itp.) NIE SĄ UZNAWANE ZA MIEJSCA PRACY (w przeciwieństwie do komunikatu z 22 listopada 2021 r.). Dlatego kierowcy ciężarówek i załogi transportowe nie podlegają wymogom TRV w swoich pojazdach (ciężarówkach, statkach towarowych itp.).

2. Pracownicy transportu muszą mieć przy sobie zaświadczenie TRV (o przebytych badaniach, ozdrowieniu lub szczepieniu), gdy wchodzą do miejsc pracy (np. podczas załadunku i rozładunku towarów). Wymóg ten nie dotyczy jednak kierowców ciężarówek, jeśli fizyczny kontakt z innymi osobami w miejscu pracy, do którego wjeżdżają, jest wykluczony, np. jeśli w miejscu pracy nie ma innych osób lub jeśli kontakt ten jest wykluczony przez plan higieny przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za pomieszczenia, do których wjeżdżają.
 

Zaleca się wcześniejszą weryfikację u niemieckich partnerów handlowych, czy posiadają plan higieny, który wyklucza kontakt kierowców ciężarówek z innymi osobami podczas załadunku/rozładunku na ich terenie.

 

Źródło: zmpd.pl