Niemcy - transport ponadgabarytowy

09.09.2019

Rząd federalny Niemiec, chce ujednolicić procedury wydawania pozwoleń dla transportu ponadgabarytowego.   

Rząd federalny Niemiec, chce ujednolicić procedury wydawania pozwoleń dla transportu ponadgabarytowego.   

W ramach nowelizacji Ustawy o ruchu drogowym StVO, która wejdzie w życie jeszcze w tym roku, minister transportu- Andreas Scheuer (CSU), chce stworzyć takie same warunki składania wniosków o pozwolenia na transport ponadgabarytowy dla wszystkich przedsiębiorstw. W rezultacie kwota opłaty ulegnie zmianie.

Organ chce ujednolicić procedurę wydawania zezwoleń dla dużego i ciężkiego transportu na terenie całych Niemiec. Nie tylko procedura uzyskania zezwolenia lub zwolnienia, będzie taka sama dla wszystkich wnioskodawców w przyszłości, ale także wysokość opłaty. Może to spowodować, że wzrosną opłaty dla poszczególnych firm, ale dla większości z nich procedury będą bardziej przejrzyste i sprawiedliwsze, jak podkreślił Wolfgang Draaf, dyrektor zarządzający Federalnej Grupy Ekspertów ds. Ciężkich Transportów i Dźwigów (BSK).

Przyczyną jest poprawka do Ustawy o ruchu drogowym (StVO), która została zaproponowana przez federalnego ministra transportu- Scheuera, w połowie sierpnia i zostanie wdrożona w tym roku, pod warunkiem zgody Bundestagu i Bundesratu. Projekt reformy StVO, przewiduje podstawową kwotę 40 euro za zezwolenie lub zatwierdzenie transportu ponadgabarytowego. Maksymalna opłata może jednak wzrosnąć z 767 euro do 1300 euro. Tylko przy szczególnych wymiarach transportu i ogromnej ilości pracy organów z tym związanej, firmy musiałyby się liczyć z najwyższą stawką. Większość płaciłaby mniej więcej tyle samo, co wcześniej. Wnioskodawcy będą mogli w przyszłości korzystać z nowego oprogramowania, za pomocą którego mogą sami obliczyć koszty.

Źródło: www.koben.pl

Kierowcy i załoga ponadgabarytowych pojazdów ciężarowych lub zespołów pojazdów muszą władać językiem niemieckim.

Decyzja ta została podjęta przez Trybunał Administracyjny w Mannheim i przychyliło się do niej również miasto Friedrichshafen.

Do pozwoleń na transport panadgabarytowy o ponadwymiarowej długości, szerokości i ciężarze, dodano obowiązek znajomości języka niemieckiego przez kierowców wykonujących taki transport.

Decyzję tą zaskarżył usługodawca litewskiej agencji spedycyjnej. Sędziowie w swojej decyzji podkreślili, że w przypadku objazdów, wypadków lub złych warunków pogodowych, załogi transportów ponadgabarytowych, muszą umieć porozumieć się z policją. Podstawowe umiejętności językowe nie wystarczą.

W opinii sędziów wymóg ten nie dyskryminuje firm zagranicznych i jest zgodny z prawem UE. Więcej TUTAJ .

Źródło: www.koben.pl