Niemcy - pojazdy dwupaliwowe

30.08.2019

Na stronie internetowej BAG pojawiła się informacja dotycząca zmiany wytycznych w zakresie zwolnienia z myta w Niemczech pojazdów dwupaliwowych.

Poniżej tłumaczenie tej informacji na język polski.

Napęd gazem ziemnym: Należy pamiętać o warunkach zwolnienia z opłat za przejazd!
31.07.2019

Od 1 stycznia 2019 r. pojazdy zasilane gazem ziemnym są zwolnione z opłat drogowych dla samochodów ciężarowych. Zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.
Wyniki kontroli poboru opłat za przejazd wskazują, że warunki zwolnienia z opłat są często źle rozumiane, szczególnie w przypadku pojazdów później modernizowanych.

Poniżej prezentujemy podstawowe zasady uzyskania zwolnienia.

Pojazdy muszą być zasilane albo gazem ziemnym (NG, natural gas), sprężonym gazem ziemnym (compressed natural gas, CNG) albo skroplonym gazem ziemnym (liquefied natural gas, LNG).

Zasilanie gazem płynnym (liquefied petroleum gas, LPG) nie jest zwolnione z opłaty.

Technologia silników napędzanych gazem ziemnym nie została wyraźnie zdefiniowana, tak więc zwolnienie z opłat za przejazd może objąć również nowe technologie. Jednakże w normalnej eksploatacji pojazdu musi wyraźnie dominować gaz ziemny, ponieważ w przeciwnym razie nie można przyjąć, że pojazd posiada napęd na gaz ziemny. Przewaga napędu na gaz ziemny musi zostać udowodniona na żądanie w drodze przedłożenia odpowiedniej dokumentacji.

Pojazdy monowalentne, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisany jest „gaz ziemny NG” lub „skroplony gaz ziemny (LNG)”, jak również pojazdy o napędzie biwalentnym, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisane jest „podwójne zasilanie LNG/diesel”, są objęte zwolnieniem z opłat drogowych.

Pojazdy o napędzie biwalentnym, zaprojektowane jako pojazdy z silnikiem wysokoprężnym i wyposażone w zbiornik na gaz ziemny, w przypadku których w punkcie P.3 dowodu rejestracyjnego wpisane jest „D” [ON] (olej napędowy) lub dodatkowo gaz ziemny (LNG lub CNG), nie spełniają z reguły warunków zwolnienia i w związku z tym podlegają opłatom za przejazd. Niemniej jednak zainteresowani właściciele pojazdów mogą w drodze indywidualnej analizy poszczególnych przypadków przedstawić dowód w postaci odpowiednich dokumentów, że pojazd jest zasilany głównie gazem ziemnym.

Celem tymczasowego zwolnienia pojazdów zasilanych gazem ziemnym z obowiązku uiszczania opłat za przejazd jest zmniejszenie szkód w środowisku spowodowanych emisjami. Zamierzony przez ustawodawcę cel może zostać osiągnięty tylko wtedy, gdy w pojazdach o zasilaniu biwalentnym z użyciem gazu ziemnego z przebudowanymi silnikami wysokoprężnymi w wyraźnie mniejszym zakresie zostaje zastosowany olej napędowy.

Pojazdy, które nie spełniają tego wymogu, nie mogą korzystać ze zwolnienia z opłat za przejazd.

Kto celowo lub nieumyślnie nie uiści opłaty za przejazd, popełnia wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną.

Oprac. ZMPD/DTR/TM