Niemcy: nowe stawki opłat drogowych

19.08.2021

Od 1 października 2021 roku zaczną obowiązywać znowelizowane wysokości opłat dla samochodów ciężarowych, o ciężarze łącznym 7,5 t lub wyższym, poruszających się po niemieckich drogach.

Jak informuje Toll Collect, całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, oraz stawki opłaty wyrażonej w centach za kilometr, która obejmuje udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, obciążeniem hałasem i infrstrukturą. Opłaty obowiązują na wszystkich autostradach i drogach federalnych.

  • Udział kosztów zwiazanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej zależy od kategorii osi oraz kategorii wagowej.
  • Tymczasem udział kosztów związanych z obciążeniem hałasem jest taki sam dla wszystkich pojazdów i jest on pobierany w formie rycz ryczałtu.
  • Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzalezniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F. Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową. Klienci są zobowiązani prawidłowo wprowadzić wszystkie dane niezbędne do naliczania opłat drogowych (zasadadeklaracji własnej).

 

źródło: etransport.pl