Niemcy: Korzystne zmiany w formularzu rejestracji wjazdu

22.02.2021

Kierowcy wjeżdżający do Niemiec, a przebywający w „obszarach o wysokiej zachorowalności” lub w „obszarze mutacji wirusa” w ciągu 10 dni przed wjazdem do tego kraju, podlegają obowiązkowej rejestracji wjazdu na niemieckiej platformie www.einreiseanmeldung.de

Do tej pory formularz nie pozwalał na wskazanie jakichkolwiek zwolnień, które mogły dotyczyć kierowcy. Formularz rejestracji został jednak zmieniony - pozwala już na wskazanie podstawy zwolnienia z kwarantanny. Kierowca może w nim napisać, czy posiada zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19. 

Tak wygląda dodatkowe okienko dotyczące zwolnień kierowcy m.in. z obowiązku kwarantanny:

Okoliczności będące podstawą zwolnienia (dobrowolnie)
Jeśli któraś z wymienionych poniżej okoliczności Pana/i dotyczy, to może je Pan/i podać w tym miejscu. W uzupełnieniu może Pan/i w poniższym polu tekstowym wpisać dalsze informacje, w szczególności na temat znanych Panu/i zwolnień z obowiązkowej kwarantanny lub obowiązkowych testów.

Proszę mieć na uwadze, że na żądanie właściwego organu będzie Pan/i musiał/a przedstawić dowód potwierdzający daną okoliczność.

Proszę zasięgnąć informacji na temat szczegółowych regulacji obowiązujących w kraju związkowym, do którego Pan/i wjeżdża.

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych bez postoju

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec tylko do 24 godzin

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec z przyczyn zawodowych lub edukacyjnych (zwłaszcza osób dojeżdżających do pracy)

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec z przyczyn zawodowych w związku z transgranicznym przewozem towarów, dóbr lub osób (łącznie z załogami)

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec członków oficjalnych delegacji trwający krócej niż 72 godziny

•    Pobyt w obszarze ryzyka lub w Republice Federalnej Niemiec z przyczyn rodzinnych trwający krócej niż 72 godziny (tylko odwiedziny rodziców, dzieci, małżonków, partnerów życiowych)

•    Członkowie Federalnych Sił Zbrojnych lub członkowie zagranicznych sił zbrojnych mający status wojsk NATO

 

źródło: zmpd