Niemcy, Austria, Norwegia - nowe wymogi w walce z COVID-19

23.11.2021

Państwa w UE zaostrzają środki w walce z COVID-19.

Jak poinformowało GITD, w Niemczech od środy 24 listopada 2021 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2:

·        Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (tam, gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi osobami), jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

·        Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR - 48h.

·        Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące certyfikatu szczepienia, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych szczepionek.
·        Naruszenie tych przepisów jest wykroczeniem i może zostać ukarane grzywną.

Należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w odniesieniu do miejsc pracy w sektorze logistycznym:

·        Samochody ciężarowe, statki towarowe itp. są uważane za miejsca pracy. Zasada TRV obowiązuje również kierowców ciężarówek, którzy przyjeżdżają do fabryk, magazynów, itp., gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi osobami. Nie ma wyjątku dla krótkich kontaktów zewnętrznych podczas załadunku lub rozładunku.

·        Niemieccy właściciele firm mają możliwość udostępnienia na miejscu  urzadzeń testowych. W takim przypadku personel bez dowodu szczepienia lub wyzdrowienia może wejść na teren zakładu w celu natychmiastowego przebadania się na miejscu. Z tego powodu wskazane jest, aby przed przybyciem na miejsce zweryfikować u niemieckich partnerów biznesowych, czy udostępniają urządzenia testowe.

Dodatkowe informacje:
·        „dowód przetestowania” oznacza dowód braku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wystawiony w formie pisemnej lub cyfrowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim, jeżeli badanie bazowe zostało wykonane za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które są przeznaczone do bezpośredniego wykrywania patogenów koronawirusa SARS-CoV-2 i które są sprzedawane na podstawie oznakowania CE lub na podstawie specjalnego dopuszczenia udzielonego zgodnie z § 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych oraz:

a) odbywa się na miejscu pod nadzorem osoby objętej odpowiednim środkiem ochronnym, lub

b) została wykonana w ramach badań wewnątrzzakładowych w ramach środków bezpieczeństwa pracy wykonywanych przez pracowników, którzy przeszli niezbędne szkolenie lub posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, lub

c) wykonywane lub nadzorowane przez usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie badań na koronawirusa.

·        Zakwaterowanie w hotelach i wizyty w restauracjach mogą być ograniczone w niektórych krajach związkowych, w zależności od lokalnego wskaźnika hospitalizacji, do osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dlatego zaleca się uprzednie skontaktowanie się z hotelami lub zwrócenie do partnerów biznesowych o szczegółowe informacje.

Należy ponadto mieć na uwadze, że od 24 listopada 2021 r. zarówno z dalekobieżnych jak i krótkodystansowych środków transportu publicznego można korzystać tylko wtedy, gdy pasażerowie mają zaświadczenie, że zostali przetestowani, przebyli zakażenie lub zostali zaszczepieni i noszą maskę medyczną (FFB2 lub porównywalną). Ta sama zasada dotyczy również lotów.

AUSTRIA

Wymagania dotyczące maski:

· Maska FFP2 obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, w tym w miejscach pracy (jeśli nie ma innych odpowiednich urządzeń ochronnych).

Ograniczenia wyjść:
· całodniowe ograniczenia wyjść
· wyjątkowymi powodami opuszczenia własnego, prywatnego miejsca zamieszkania są: 
unikanie bezpośredniego zagrożenia życia i mienia
opieka i pomoc osobom potrzebującym wsparcia oraz realizacja praw i wypełnianie obowiązków rodzinnych
zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego: 
- niezbędne potrzeby życia codziennego
- kontakt z najbliższą rodziną, ważnymi opiekunami lub partnerem życiowym lub partnerem życiowym nie mieszkającym w gospodarstwie domowym lub opieka zdrowotna partnera życiowego, w tym w drodze do szczepienia i badania na SARS-CoV-2
- zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych
- opieka nad zwierzętami
- cele zawodowe i edukacyjne, jeśli to konieczne
- przebywanie na zewnątrz dla fizycznego i psychicznego relaksu
- udział w procesach administracyjnych lub sądowych, których nie można odroczyć
- udział w wyborach przewidzianych prawem
- wstęp do niektórych stref klienta
- udział w niektórych zgromadzeniach, takich jak pogrzeby lub demonstracje. 

Środki transportu:
· carpooling przez osoby spoza gospodarstwa domowego podlega wymogowi noszenia maski FFP2
· nie jest obecnie możliwe korzystanie z autokarów i łodzi wycieczkowych.

Obszary klienta, handel i usługi:
· zakaz wstępu do lokali handlowych i usług związanych z pielęgnacją ciała, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych;
· do miejsc wykonywania usług, które nie są związane z pielęgnacją ciała (np. wizyty u weterynarza) można wchodzić tylko po okazaniu certyfikatu 2G (zaszczepiony lub wyleczony). Klienci muszą również nosić maskę.

Wyjątkiem są podstawowe obiekty usługowe, w których klienci muszą nosić maskę FFP2: 
-  apteki publiczne
-  sprzedawcy spożywczy i rolnicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią
-   drogerie
-   banki
-   stacje benzynowe

Miejsce wykonywania działalności zawodowej:
· ogólne zalecenie dotyczące pracy z domu, pracownicy federalni również pracują z domu.

Gastronomia:
· do lokali gastronomicznych można wchodzić tylko po odbiór żywności i napojów bezalkoholowych na wynos, należy nosić maskę, nie wolno spożywać w promieniu 50 m od lokalu
· jarmarki adwentowe i bożonarodzeniowe nie są obecnie dozwolone

Hotele:
· do hoteli można wejść tylko ze względów zawodowych. mogą z nich korzystać osoby, które z powodów zawodowych muszą podróżować i spać poza domem.

Obiekty rekreacyjne i sportowe:
· zakaz wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ośrodków narciarskich.

NORWEGIA

Zmiany w zasadach wjazdu do Norwegii będą obowiązywać od 26 listopada 2021 r. w odniesieniu do rejestracji i testowania. Planowany jest częściowy powrót do restrykcji, jakie wcześniej obowiązywały przy podróżach do tego kraju. Zapowiedziano m.in.:

- obowiązek rejestracji podróży do Norwegii (dla wszystkich, również dla osób zaszczepionych)
- obowiązek przetestowania się na granicy Norwegii (dla osób niezaszczepionych). Jeśli nie ma punktu testowania na przejściu granicznym, należy przetestować się nie później niż 24h od wjazdu do Norwegii,
- obowiązek okazania testu wykonanego 24h przed podróżą (dla osób niezaszczepionych, powyżej 18. roku życia).Źródło: ZMPD.pl