Nie będzie limitu wwozu paliwa ? - aktualizacja 12.06.

12.06.2018

Jak wynika z informacji DGP, resort finansów najprawdopodobniej porzuci pomysł ujednolicenia do 200 litrów limitów paliwa, które kierowca może przywieźć zza wschodniej granicy bez zapłaty VAT, cła i akcyzy.

Eksperci podatkowi od początku wskazywali dziecinnie prosty sposób na zachowanie status quo. Wystarczyłoby zatankować np. w Kaliningradzie, wjechać na terytorium Litwy i dopiero stamtąd wrócić do Polski. W takim wypadku ograniczenia nie mogłyby być stosowane. Eksperci zwracali też uwagę, że zgodnie z projektem limit 200 l może nie obowiązywać, jeśli inny został zapisany w umowach międzynarodowych. To mogłoby oznaczać, że w gorszej sytuacji znaleźliby się polscy kierowcy, bo np. rosyjscy mogliby się powołać na treść umowy łączącej oba kraje.

Do tych argumentów doszły kolejne. Oceniając skutki regulacji projektowanej ustawy, samo MF wskazuje, że obniżenie do poziomu 200 l paliwa, które można przywieźć spoza UE ze zwolnieniem z należności przywozowych, przełoży się na znaczący wzrost kosztów prowadzonej działalności. Problem dotknąłby szczególnie małe i średnie firmy zajmujące się transportem międzynarodowym, a to one stanowią 98 proc. rynku.

Źródło: www.zmpd.pl

Dotychczas informowaliśmy:

1) Ministerstwo Finansów planuje na III kwartał tego roku przyjęcie przepisów o ograniczeniu wwozu paliwa do Polski do 200 litrów. Pierwszy projekt wprowadzenia zmian zawierał termin 1 czerwca br.

Nowy termin wprowadzono zapisem na stronie zawierającej wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (źródło: www.zmpd.pl )

2) Do uzgodnień publicznych został przekazany projekt nowelizacji ustawy Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr UD353 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - TUTAJ ). Zaproponowane w projekcie zmiany przewidują wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Kierowcy, którzy  będą chcieli  wwieźć w baku auta więcej niż 200 litrów paliwa będą musieli zapłacić cło, VAT i akcyzę.

Ograniczenia w ilości paliw zwalnianych z należności przywozowych i z akcyzy nie będą obowiązywały w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej, wiąże się to z koniecznością przestrzegania wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym przypadku bilateralnych umów o międzynarodowych przewozach drogowych zawartych przez Polskę w szczególności z krajami, które po 1 maja 2004 r. nie stały się członkami Unii Europejskiej. Ograniczenia dotyczyć zatem będą polskich przewoźników nie obejmą zaś przewoźników z Rosji, Ukrainy czy Białorusi .

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe limity zwolnień.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

  • pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,
  • pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o VAT  – 200 litrów .

Projekt zawiera również propozycję stosowania  w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa, co dodatkowo zagwarantuje jednolitość sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych.

Konsultacje publiczne ustawy trwają do 13 marca br. (planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.).

Źródło: www.pisil.pl

3) Kierowcy, którzy powracają zza wschodniej granicy, będą mogli wwieźć w baku auta maksymalnie 200 litrów benzyny. Przy większej ilości nie unikną obowiązku zapłaty VAT, cła i akcyzy.

Takie zapisy mają znaleźć się w projekcie nowelizacji prawa celnego i ustawy o podatku akcyzowym, który ma zostać opublikowany do końca marca 2018r.

Obecne reguły dotyczące zwolnień są bowiem nadużywane. Limity przywozowe objęte zwolnieniami wynoszą obecnie:

  • w akcyzie – 600 litrów (art. 35 ustawy o podatku akcyzowym),
  • w VAT – 200 litrów (art. 77 ust. 1 ustawy o VAT).

Źródło: www.gazetaprawna.pl