Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. - 3383 zł

09.06.2022

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od 1 lipca – 3450 zł. W 2023 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 22,10 zł, a od 1 lipca – 22,50 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

* Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r., tj. 3383 zł, oznacza wzrost o 373 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 12,4%.

* Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 14,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

* Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., tj. 22,10, oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 12,2%.

* Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2023 r. do 22,50 zł oznacza wzrost o 2,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 14,2%.

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1750 zł, czyli o ponad 97%. Szacuje się, że w Polsce płacę minimalną otrzymuje ok. 2,7 mln osób.

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia

* Jak pokazały dwa ostatnie lata, sytuacja na rynku pracy podczas COVID-19, była lepsza niż oczekiwano. Pozytywne wskaźniki to zasługa dobrej kondycji polskiego rynku pracy przed pandemią, a także rządowej pomocy antykryzysowej, jaką otrzymali pracownicy oraz pracodawcy w wysokości ponad 200 mld zł.

* W konsekwencji, w kwietniu 2022 r. Polska i Niemcy były na drugim miejscu w UE z najniższą stopą bezrobocia - na poziomie 3,0%, po Czechach (2,4%). W całej UE stopa bezrobocia wyniosła 6,2%, a w strefie euro 6,8%.

* Jednocześnie wskaźnik zatrudnienia, w grupie wiekowej 20-64 lat, wzrósł w Polsce z 72,7% w IV kw. 2019 r. (ostatni kwartał przed pandemią) do 76,3% w IV kw. 2021 r.

* Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2022 r. wyniosło 6235,22 zł i było wyższe o 9,7% w porównaniu z I kw. 2021 r. (5681,56 zł).

 

Źródło: Prawodrogowe.pl