Komunikat PSPD

24.03.2020

Szanowni Państwo
Członkowie PSPD

    W związku z pandemią korona wirusa polski transport tak jak wiele innych branż znajduje się w dramatycznej sytuacji. PSPD samodzielnie, jak również poprzez Pomorską Radę Przedsiębiorczości , Pracodawców  Pomorza, Forum Transportu Drogowego, a przede wszystkim przez ZMPD grupujące większość organizacji regionalnych informuję, opiniuje i apeluje do władz samorządowych i rządowych w interesie firm transportowych.
Zapewniam Państwa, że informację o bardzo trudnej, a w przypadku przewoźników autokarowych wręcz krytycznej sytuacji są dokładnie przekazywane stronie rządowej oraz środkom masowego przekazu.
    Pakiet antykryzysowy przygotowany przez państwo niestety nie spełnia oczekiwań przewoźników.
Branża transportowa żąda podjęcia natychmiastowych działań w zakresie zwrotu podatku VAT, finansowanie płacy minimalnej, abolicji podatkowej i dostępu do kredytu obrotowego. W innym przypadku można się spodziewać fali upadłości. Mamy nadzieję, że protesty i naciski z naszej strony doprowadzą do modyfikacji pakietu antykryzysowego .
    W ostatnim okresie otrzymałem od dwóch zdesperowanych przewoźników prośby zorganizowania akcji protestacyjnej pod Urzędem Marszałkowskim lub Urzędem Wojewódzkim w celu zaakcentowania naszej dramatycznej sytuacji. Biorąc pod uwagę ogłoszony stan epidemiczny oraz konieczność uzyskania zgody na protest przez Prezydenta Miasta Gdańska jest to obecnie niewykonalne. Jeśli jednak są Państwo przekonani, że należy oprócz bieżących działań podjąć w terminie późniejszym akcje protestacyjną , to prosimy o zgłoszenia w ewentualnym uczestnictwie.
    Jesteśmy z naszymi członkami w codziennych kontaktach e-mailowych, telefonicznych oraz poprzez stronę internetowa  w godz. 8  -16.

Z poważaniem
Tomasz Rejek