Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska

14.11.2023

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 roku mogą być powołane do czynnej służby wojskowej lub mogących pełnić służbę w rezerwie w ramach odbywania świczeń wojskowych.

Jak informuje prawodrogowe.pl w 2024 r. przewidziano powołanie do służby wojskowej do 21 tys. osób w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. Przewidziano także powołanie do ćwiczeń wojskowych do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy. Jak komentuje dziennik „Rzeczpospolita” - cytujemy: Armia szczególnie poszukuje osób ze szczególnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, w tym kierowców. Wojsko wezwie na ćwiczenia 200 tys. osób, a listy dostaną m.in. kierowcy. Jak poinformowała Rzeczpospolitą ppłk Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (…) Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego. Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych. Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych. Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy. Dodajmy na ćwiczenia powoływani sią szeregowi do 55. roku życia, a podoficerowie lub oficerowie - do 63 lat. Propozycja jest na etapie uzgodnień.

Źródło: prawodrogowe.pl