Inteligentne tachografy - kontrole BAG / PWPW wydaje karty 2. generacji

07.08.2019

Nowe ciężarówki mają już nowe tachografy 5. generacji, a niemieccy kontrolerzy z BAG szykują nowe urządzenia do ich sprawdzania.

Od 4 tygodni (począwszy od 15 czerwca 2019r.) w nowych pojazdach ciężarowych montowane są tachografy cyfrowe najnowszej, 5. generacji. Te urządzenia od początku wprowadzenia najwcześniejszych typów podlegają szczegółowym kontrolom, głównie dla sprawdzenia odpowiadającego przepisom zarządzania przez kierowcę czasem jazdy i odpoczynku.

Usprawnieniu ulega też wykonywanie kontroli. W Niemczech właśnie funkcjonariusze BAG wyposażani są w nowoczesne urządzenia, które zapewniają możliwość zdalnej kontroli działania tachografu, bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Urządzenie wykazuje, czy tachograf działa prawidłowo. Może być montowane w pojazdach kontrolujących, planowany jest też montaż na bramkach autostradowych, co zmniejszać będzie liczbę kontroli z zatrzymywaniem pojazdów.

Na razie pojawiły się pierwsze takie urządzenia na wyposażeniu BAG, czy i kiedy będzie ich więcej – nie wiadomo.

Źródło: www.zmpd.pl

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła 15 czerwca wydawanie nowych kart 2. generacji do tachografów inteligentnych – kart kierowcy, kart przedsiębiorstwa oraz kart kontrolnych.

W obrocie, od 29 kwietnia br., są już nowe karty warsztatowe. Do tej pory PWPW wydała ich już 400. PWPW – jako producent kart i dostawca systemu teleinformatycznego do obsługi kart tachografów cyfrowych – jest odpowiedzialna za kluczowe elementy całego systemu w kraju.
Wprowadzenie nowych kart 2. generacji nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowych kart pierwszej generacji. Ich posiadacze mogą z nich korzystać do końca ich daty ważności lub do czasu ich wymiany. Zmieniły się jedynie terminy ważności poszczególnych kart. Od teraz karta kierowcy oraz karta przedsiębiorcy ważna jest 5 lat, karta kontrolna 2 lata, a karta warsztatowa – rok.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej wszystkie pojazdy rejestrowane od 15 czerwca 2019 r. powinny być wyposażone w inteligentny tachograf, co oznacza, że państwa członkowskie mają obowiązek wydawania od tego dnia kart. 2 generacji do tachografów cyfrowych.

Dotychczasowe tachografy cyfrowe i tachografy inteligentne będą wykorzystywane równolegle przez 15 lat. W tym celu urządzenia rejestrujące i systemem tachografów cyfrowych pierwszej i drugiej generacji będą ze sobą w pełni współpracować (zapewniona została interoperacyjność między tymi systemami).

Inteligentne tachografy posiadają nowe klucze kryptograficzne i zabezpieczenia danych w mikroprocesorze na kartach. Co istotne, wyposażone są także w moduł GNSS odpowiadający za rejestrację w tachografie lokalizacji pojazdu podczas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz co 3 godziny w trakcie jazdy. Moduł będzie również służył jako drugi sygnał ruchu w celu ograniczenia manipulacji.

Dodatkowo wprowadzono moduł DSRC odpowiadający za zdalny odczyt danych przez służby kontrolne, a także moduł umożliwiający służbom kontrolnym zdalny odczyt z tachografu informacji wskazujących na manipulacje oraz moduł ITS do komunikacji z inteligentnymi systemami transportowymi.

Należy jednak pamiętać, że karty kierowcy, kontrolna oraz przedsiębiorstw 1. generacji zachowują jedynie swoją dotychczasową funkcjonalność, ale nie realizują nowych funkcjonalności wprowadzonych przez tachografy inteligentne Jedynie karty warsztatowe 2. generacji w pełni współpracują z dotychczas instalowanymi w pojazdach tachografami cyfrowymi i tachografami inteligentnymi. Tak więc każdy serwis tachografów, który będzie planował kalibrację tachografów inteligentnych, musi posiadać karty warsztatowe 2-generacji.

PWPW S.A. dla użytkowników kart do tachografów udostępnia infolinię. Informacji na temat nowych tachografów oraz nowych kart zasięgnąć można pod numerem tel. 22 332 92 90 (poniedziałek – piątek, 7:00 – 16:30) oraz drogą elektroniczną, kierując pytania na adres e-mail:

Źródło: www.info-car.pl