Informacja dotycząca składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi

21.09.2022

Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem strony visa.vfsglobal.com.pl

Rejestracja w celu złożenia wniosku uruchomiona zostanie 22 września 2022 r. Wnioski o wydanie wiz należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestracją, zlokalizowanym w:

Warszawie, Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30

Poznaniu, ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30

Lublinie, ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30


Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością złożenia wniosków wizowych czas oczekiwania na rejestrację może być wydłużony.

Osoby, którym nie uda się zarejestrować, proszone są o bieżące śledzenie strony internetowej i pojawiających się nowych terminów rejestracji wniosków, które będą sukcesywnie udostępniane.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są m.in.:

obywatele Ukrainy oraz obywatele Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,

 

Źródło: ZMPD/ GOV