Informacja dla przewoźników autokarowych

17.05.2019

W dniu 17 maja 2019 r. zostało podpisane i wysłane pismo (w załączeniu) do Pomorskiego Kuratora Oświaty dr Moniki Kończyk. Pod pismem podpisali się Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku oraz Prezes Zarządu PSPD.

Zwróciliśmy się z prośbą o rozpropagowanie wśród placówek szkolnych w województwie pomorskim dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa przewozu dzieci i młodzieży.

PSPD.