Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (art. 15zzb i 15zze Tarczy) – formularz rozliczeniowy

30.10.2020

Uprzejmie przypominamy, iż przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. korzystający z:

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze),

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze2);

zobowiązani są do złożenia formularza rozliczeniowego w ciągu 30 dni po upływie całego okresu dofinansowania. Formularz rozliczeniowy do pobrania poniżej:

Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020

źródło: pracodawcypomorza.pl