Bułgaria, Finlandia, Rumunia, Słowenia – nowe regulacje wjazdowe

21.07.2021

Informujemy o najnowszych regulacjach wjazdowych do następujących krajów:

                  Bułgaria:

Rozporządzeniem ministerstwa zdrowia Bułgarii nr RD-01-597 z dnia 16 lipca 2021 r. wjazd na terytorium tego kraju dozwolony jest jedynie przez określone przejścia graniczne: 

GRECJA 
•                 przejście graniczne Makaza
•                 przejście graniczne kpt. Petko Wojewody
•                 przejście graniczne Kulata
•                 przejście graniczne w Ilinde

MACEDONIA PÓŁNOCNA 
•                 przejście graniczne Gueshevo
•                 przejście graniczne Zlatarevo
•                 przejście graniczne Stanke Lisichkovo

RUMUNIA 
•                 punkt kontroli granicznej Widin 
•                 przejście graniczne Durankulak 
•                 przejście graniczne Oryahovo 
•                 punkt kontroli granicznej Ruse 
•                 przejście graniczne Somovit-Nikopol

SERBIA 
•                 przejście graniczne Vrashka Chuka 
•                 przejście graniczne Kalotina 
•                 przejście graniczne Oltomantsi 
•                 przejście graniczne Strezimirovtsi (w przedziale czasowym od 08.00 do 20.00); 
          
TURCJA 
•                 przejście graniczne Kapitan Andreevo 
•                 przejście graniczne Lesowo 
•                 przejście graniczne Malko Tarnovo (w przedziale czasowym od 08.00 do 20.00)

 

                 Finladia:


W Finlandii kontrole na granicach wewnętrznych zostaną utrzymane do 25 lipca 2021 r., natomiast ograniczenia ruchu na granicach zewnętrznych zostaną przedłużone do 22 sierpnia 2021 r.

 

                 Rumunia: 


Krajowy Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Rumunii przyjął decyzję nr 43 z 1 lipca 2021 r., nakładającą nowe obostrzenia dla osób wjeżdżających na terytorium kraju od 13 lipca 2021 r. Kierowcy zawodowi NIE są zwolnieni z nowych przepisów.

Obszary ryzyka są klasyfikowane w następujący sposób:

  - Tereny zielone: kraje, w których skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni jest mniejszy lub równy 1,5 na 1000 mieszkańców;

  - Obszary żółte: kraje, w których skumulowany wskaźnik zapadalności na nowe przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni wynosi od 1,5 do 3 na 1000 mieszkańców;

 - Obszary czerwone: kraje, w których skumulowany współczynnik zapadalności na nowe przypadki COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni jest większy lub równy 3 na 1000 mieszkańców.

Osoby przybywające do Rumunii z terenów zielonych nie są objęte kwarantanną, izolacją ani wymogiem badania.

Osoby przybywające do Rumunii z żółtych obszarów – w tym kierowcy pojazdów ciężarowych i kierowcy transportu pasażerskiego – podlegają 14-dniowej kwarantannie. Kwarantanna musi odbyć się w domu osoby, w zadeklarowanym miejscu lub, w zależności od przypadku, w wyznaczonym przez władze miejscu. Wyjątki od środka kwarantanny:

 - osoby, które mogą przedstawić dowód pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19, wykonanego co najmniej dziesięć dni przed przyjazdem do Rumunii. Dowodem szczepienia jest cyfrowy certyfikat COVID UE;

- osoby posiadające negatywny test RT-PCR (wypełniony nie później niż 72 godziny przed wejściem na pokład lub przybyciem na granicę w przypadku podróży samodzielnej);

- osoby, u których w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do Rumunii potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2, w przypadku których od daty potwierdzenia do dnia wjazdu do Rumunii minęło co najmniej 14 dni;

- osoby w tranzycie, jeśli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od momentu wjazdu na terytorium kraju;

- pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Węgier, Bułgarii, Serbii, Ukrainy lub Mołdawii.

Osoby przybywające do Rumunii z obszarów czerwonych – w tym kierowcy pojazdów ciężarowych i kierowcy transportu pasażerskiego – podlegają 14-dniowej kwarantannie. Kwarantanna musi odbyć się w domu osoby, w zadeklarowanym miejscu lub, w zależności od przypadku, w wyznaczonym przez władze miejscu. Wyjątki od środka kwarantanny:

 - osoby, które mogą przedstawić dowód pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19, wykonanego co najmniej dziesięć dni przed przyjazdem do Rumunii. Dowodem szczepienia jest cyfrowy certyfikat COVID UE.

- osoby, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do Rumunii, w przypadku których od daty potwierdzenia do dnia wjazdu do Rumunii minęło co najmniej 14 dni. Dowodem infekcji wirusem SARS-CoV-2 jest certyfikat EU Digital COVID.

- osoby, które przebywają w Rumunii krócej niż 3 dni (72 godziny) i mają negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, ukończony nie więcej niż 72 godziny przed wejściem na pokład lub przybyciem na granicę, jeśli podróżują samodzielnie. Jeżeli osoby nie opuszczą Rumunii w ciągu 3 dni (72 godzin), zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie, począwszy od czwartego dnia po wjeździe na terytorium Rumunii. Dowodem negatywnego testu na COVID-19 jest cyfrowy certyfikat COVID UE;

- pracownicy transgraniczni wjeżdżający do Rumunii z Węgier, Bułgarii, Serbii, Ukrainy lub Mołdawii;

- osoby w tranzycie, jeśli opuszczają Rumunię w ciągu 24 godzin od momentu wjazdu na terytorium kraju.

W przypadku osób przybywających do Rumunii (w tym kierowców pojazdów ciężarowych i kierowców transportu pasażerskiego) z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Nepalu, Republiki Południowej Afryki i Indii, mają zastosowanie jedynie następujące wyjątki od środka kwarantanny:

- osoby, które mogą przedstawić dowód pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19, wykonanego co najmniej dziesięć dni przed przyjazdem do Rumunii. Dowodem szczepienia jest cyfrowy certyfikat COVID UE;

- osoby, u których potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni przed wjazdem do Rumunii, w przypadku których od daty potwierdzenia do dnia wjazdu do Rumunii minęło co najmniej 14 dni. Dowodem infekcji wirusem SARS-CoV-2 jest certyfikat EU Digital COVID.

Według wykazu Hiszpania, Portugalia i Rosja znajdują się w strefie żółtej, a Wielka Brytania i Cypr w strefie czerwonej.

 

                Słowenia:

Od 15 lipca 2021 r. do tego kraju może wjechać osoba, która przedstawi:

1. negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 nie starszy niż 72 godziny po pobraniu wymazu;

2. negatywny wynik szybkiego testu antygenowego nie starszy niż 48 godzin po pobraniu wymazu;

3. dowód pozytywnego wyniku testu PCR nie starszy niż dziesięć dni, chyba że lekarz postanowi inaczej, ale nie starszy niż sześć miesięcy, lub potwierdzenie od lekarza, że dana osoba miała COVID-19 i od początku choroby minęło nie więcej niż sześć miesięcy;

4. dowód szczepienia przeciwko COVID-19 (dalej: karta szczepień) potwierdzający otrzymanie:
- drugiej dawki szczepionki Pfizera minimum siedem dni przed przyjazdem,
- drugiej dawki szczepionki Moderny minimum 14 dni przed przyjazdem,
- pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca minimum 21 dni przed przyjazdem,
- dawki szczepionki Johnson and Johnson minimum 14 dni przed przyjazdem,
- pierwszej dawki szczepionki Covishield przez Serum Institute of India / AstraZeneca minimum 21 dni przed przyjazdem,
- drugiej dawki szczepionki Sputnik V minimum 14 dni przed przyjazdem,
- drugiej dawki szczepionki CoronaVac firmy Sinovac Biotech minimum 14 dni przed przyjazdem lub
- drugiej dawki szczepionki Vaccine firmy Sinopharm minimum 14 dni przed przyjazdem;

5. zaświadczenie o zachorowaniu oraz dowód, że w ciągu maksymalnie ośmiu miesięcy od pozytywnego wyniku testu PCR lub wystąpienia objawów doszło do zaszczepienia jedną dawką szczepionki, o której mowa w poprzednim punkcie. Ochrona ustalana jest na dzień szczepienia;

6. Europejskie zaświadczenie w formie cyfrowej lub papierowej, opatrzone kodem QR, zawierające informację o ujemnym wyniku testu PCR lub HAG, zaświadczenie o szczepieniu, zaświadczenie o zachorowalności lub zaświadczenie o szczepieniu (DCP UE);

7. Zaświadczenie państwa trzeciego w formie cyfrowej lub papierowej, opatrzone kodem QR zawierającym co najmniej takie same informacje jak DCP UE i wydane przez właściwy organ sanitarny państwa trzeciego w języku angielskim.

Źródło: www.zmpd.pl