Białoruś: Przypomnienie zasad przeładunku/przepięcia naczep

23.05.2022

W związku z wprowadzonym przez Białoruś zakazem przemieszczania się pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w krajach UE, przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące przewoźników dokonujących przeładunku/przepięcia naczep na wyznaczonych białoruskich terminalach.

Podczas wjazdu na białoruskie przejście drogowe od strony granicy UE, funkcjonariusz białoruskiej służby celnej powinien poinformować kierowcę o zasadach wjazdu obowiązujących przewoźników z UE i wręczyć kierowcy nakaz przejazdu do wyznaczonego miejsca (terminalu). 

Towar zostaje umieszczony w procedurze celnej tranzytu celnego z obowiązkowym założeniem plomby nawigacyjnej. 

Po podpisaniu umowy z właścicielem terminalu, gdzie nastąpi przeładunek/przepięcie naczepy, kierowca powinien zgłosić się do organu celnego w celu zakończenia procedury tranzytu celnego. Jednocześnie do organu celnego powinien się zgłosić kierowca pojazdu ciężarowego podejmującego ładunek. 

W liście przewozowym CMR wpisuje się dane dotyczące nowego przewoźnika, a towar zostaje ponownie umieszczony w procedurze celnej tranzytu celnego. 

Po zakończeniu przeładunku/przepięcia naczepy, pojazd przewoźnika zarejestrowany na terytorium UE wyjeżdża z terytorium Białorusi, a pojazd wykonujący dalszy przewóz udaje się do miejsca przeznaczenia. 

 

Źródło: ZMPD.pl