Bezpłatne szkolenie nt. „Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji w 2020r”.

22.01.2020

Zapraszamy członków PSPD i PISiL na bezpłatne szkolenie nt.

„Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji w 2020r”.

 

Termin: 12 lutego 2020 (środa) w godz. 11.00 – 15.00

Miejsce: Hotel Mercure Gdynia Centrum, ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Piotrkiewicz.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Wstęp wolny dotyczy firm zrzeszonych w PSPD i PISiL
 • W szkoleniu mogą wziąć udział max 2 osoby z jednej firmy
 • Decyduje kolejność zgłoszeń
 • Termin zgłoszeń upływa 10 lutego 2020r.
 • Zgłoszenia należy kierować na adres: z podaniem nazwy firmy i nazwisk osób delegowanych.

 

Program szkolenia:

Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji w 2020r.

 1. Podatek VAT
  1.    Rozliczenia VAT w transporcie i spedycji w 2020r. wynikające ze zmian w przepisach unijnych oraz z ustawy o VAT
  2.    Podzielona płatność (MMP) w transporcie i spedycji po zmianach, fakturowanie, zaliczki, przelewy zbiorcze, przeznaczanie środków z rachunku VAT, zmiany w odwrotnym obciążeniu i odpowiedzialności solidarnej
  3.    Weryfikacja kontrahentów w białej liście podatników, technika korzystania z listy, opłacanie faktur
  4.    Zmiany w JPK VAT, kary za błędy
  5.    Klasyfikacja CN w rozliczaniu VAT, Wiążąca Informacja Stawkowa, zakres dotyczący transportu i spedycji
  6.    Faktury za paragony, kasy online
  7.    Zmiany w NIP-UE-NL, fakturowanie firm holenderskich od 2020r.
  8.    Odzyskiwanie VAT z Irlandii, zmienione warunki
  9.    Fakturowanie za usługi transportowe firm z GB po brexicie, odzyskiwanie VAT od zakupów z GB
  10. Rozliczanie VAT od paliwa nabywanego na karty paliwowe po wyroku TSUE – analizy umów
  11. Podstawa opodatkowania VAT od importu usług w przypadku zapłaty podatku WHT przez płatnika
  12. Inne problemy zgłoszone przez uczestników w trakcie szkolenia

 1. Podatki dochodowe z działalności gospodarczej
  1.    Zakres zmian w podatkach dochodowych na 2020r. m.in. ulga na złe długi, 17% stawka PIT, posługiwanie się mikrorachunkiem podatkowym w płatnościach PIT i CIT
  2.    Pobór i odprowadzanie zaliczek pracowników na PIT w 2020r.
  3.    Weryfikacja przedsiębiorców dla prawidłowego opłacania faktur
  4.    Rozliczanie ponoszonych wydatków w kosztach firmy z faktur zakupowych, skutki w PIT i CIT nieprawidłowego opłacenia faktury w MPP
  5.    Zakupy środków trwałych za granicą za gotówkę z rozliczenie kosztów podatkowych w kraju
  6.    Płatności z zagranicznych rachunków bankowych z zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych
  7.    Stawki CIT w 2020r.
  8.    Rozliczanie strat z lat poprzednich
  9.    Stosowanie WHT w transporcie i spedycji w 2020r.
  10. Identyfikacja schematów podatkowych w transporcie i spedycji
  11. Polityka cenowa w transporcie i spedycji a ceny transferowe, zasady ogólne
  12. Exit tax w transporcie i spedycji przy przenoszeniu majątku firmowego za granicę
  13. Inne problemy zgłoszone w trakcie szkolenia

 1. Zmiany innych przepisów powiązane z rozliczeniami podatkowymi