Austria utrudnia tranzyt przez Brenner

02.12.2021

Austria utrudnia tranzyt przez Brenner – ZMPD współtwórcą pisma-apelu do przewodniczącej KE


13 stowarzyszeń transportowych i logistycznych z całej UE, w tym ZMPD, w liście przesłanym 1 grudnia 2021 r. do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wyraziło zaniepokojenie trudnościami w transporcie drogowym towarów przez Tyrol.

Polityka Austrii mająca na celu ograniczenie drogowego transportu towarów w regionie Tyrolu coraz bardziej utrudnia świadczenie usług i przemieszczanie towarów przez jeden z najważniejszych korytarzy tranzytowych w UE, przy około siedmiu tysiącach przewozów ciężarówek dziennie.

Po pogorszeniu się sytuacji, ​​​​​​13 stowarzyszeń transportowych i logistycznych z całej UE, w tym ZMPD, wystosowało oficjalne pismo w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

Stowarzyszenia powtórzyły apel do Komisji Europejskiej o wypełnienie roli jako strażnika traktatów UE i powstrzymanie nielegalnych środków stosowanych przez Austrię, a mających na celu wstrzymanie tranzytu przez ten kraj. Załączamy pismo wysłane do pani przewodniczącej. 

W marcu 2021 r. stowarzyszenia wystosowały już pismo do przewodniczącej Komisji Europejskiej wskazujące na potrzebę pilnej interwencji tej instytucji i wszczęcia przeciwko Austrii postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wezwania branży pozostały bez odpowiedzi. 

List wysłany 1 grudnia 2021 r. zawiera krytyczne przykłady wpływu polityki tranzytowej Austrii, takie jak odprawa blokowa w Tyrolu, która doprowadziła pod koniec listopada m.in. do poważnej kolizji z cysterną i zamknięcia autostrady A8 w obu kierunkach na 24 godziny, tworząc w Bawarii ogromny, ciągnący się przez dziesiątek kilometrów korek.

Co więcej, ze względu na jeszcze krótsze czasowe odstępy dla ciężarówek na przejazd przez przełęcz Brenner, ogromne korki z kolejkami sięgającymi nawet 70 km stały się ostatnio w Bawarii zjawiskiem regularnym. Doprowadziło to do nieuzasadnionego zanieczyszczenia środowiska po niemieckiej stronie doliny rzeki Inn. Ponadto kierowcy ciężarówek muszą czekać w urągających warunkach, bez dostępu do sanitariatów.

W 2020 r. autostradą Brenner przejechało 2,31 mln ciężarówek. Aby przenieść je na tory, potrzeba 428 pociągów RoMo (Rolling Autoway) dziennie. Obecnie przez Brenner kursuje dziennie tylko około 30 pociągów RoMo. W przewidywalnej przyszłości kolej nie zapewni wystarczającej zdolności przeładunkowej, ponieważ ukończenie tunelu Brenner ma nastąpić najwcześniej w 2032 r., a ukończenie tras dojazdowych po stronie niemieckiej i włoskiej potrwa prawdopodobnie kilkadziesiąt lat.

Branża transportowa i logistyczna domaga się zatem od Komisji Europejskiej podjęcia działań w celu powstrzymania tej bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej oraz zapewnienia rozwiązań umożliwiających ciągłość transportu drogowego w Tyrolu już teraz.

Źródło: zmpd.pl