Austria: nowe prawo dotyczące regulacji trasnportu odpadów

16.12.2022

Od 1 stycznia 2023 roku odpady z- do- i  przez ten kraj będą musiały jechać koleją.

Jak informuje HGA, rocznie transportowane jest z- do- lub przez Austrię około 10 milionów ton odpadów z czego przypada na transport koleją 10%. Od 1 stycznia 2023 roku większość odpadów, których waga jest powyżej 10 ton, muszą być transportowane koleją lub innym środkiem transportu o równoważnym lub niższym potencjale emisji zanieczyszczeń - jeżeli odległość drogowa między miejscem przeznaczenia a miejscem wysyłki przekracza: od 1 stycznia 2023 300 km, od 1 stycznia 2024 200 km lub od 1 stycznia 2026 100 km.

Obowiązek nie istnieje, jeżeli suma odległości dowozu odpadów do terminalu kolejowego załadunkowego i odbioru z terminalu kolejowego rozładunkowego, jaką należy pokonać pojazdami drogowymi wynosiłaby 25% lub więcej w porównaniu z długością trasy czystym transportem drogowym w Austrii.

Obowiązek transportu odpadów koleją lub alternatywnymi środkami transportu podobnymi do kolei (pojazdy elektryczne lub z ogniwami elektrycznymi) istnieje tylko wtedy, gdy istnieje również techniczna możliwość alternatywnego wykonania takiego transportu, tzn. w szczególności, że na danej trasie dostępne są alternatywne środki transportu kolejowego, np. dostępna jest linia kolejowa.

Transport odpadów krajowych w Austrii

Obliczenia mające na celu ustalenie, czy ma zastosowanie „wyjątek 25%”, są procesem dwuetapowym.

➡ Ogólne informacje dotyczące obliczania trasy (pierwszy krok)
Jeżeli odległość transportem drogowym między miejscem przeznaczenia a miejscem wysyłki przekracza 300 km od 1 stycznia 2023 r., 200 km od 1 stycznia 2024 r. lub 100 km od 1 stycznia 2026 r., - przewóz odpadów co do zasady prawnej podlega obowiązkowi . Jako punkt odniesienia należy przyjąć najszybszą trasę (tj. trasę o najkrótszym czasie przejazdu między miejscem wysyłki a miejscem przeznaczenia) (należy brać pod uwagę tylko trasy, po których mogą poruszać się samochody ciężarowe). Jeżeli transport podlega obowiązkowi z powodu przekroczenia kilometrów drogowych (km drogi), kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy obowiązuje „25% wyjątek”.

➡ „25% wyjątek” (drugi krok)
Aby obliczyć, czy ma zastosowanie „zwolnienie 25%” z transportu kolejowego - kilometry drogowe dla transportu od punktu nadania do najbliższego punktu załadunku na kolej i od punktu rozładunku terminalu kolejowego, który znajduje się najbliżej miejsca przeznaczenia do miejsca rozładunku. Sumę tych kilometrów należy porównać z kilometrami obliczonymi z najszybszej trasy transportu dla transportu odbywającego się wyłącznie na drodze. Jeżeli kilometry drogowe, które mają być przejechane do i z terminalu kolejowego, stanowią co najmniej 25% kilometrów drogowych lub więcej, które zostaną przejechane w przypadku przewozu realizowanego wyłącznie transportem drogowym, przewóz nie podlega obowiązkowi wykonania tego przewozu koleją lub alternatywnym środkiem transportu.

Uwaga❗ W odniesieniu do punktów załadunku i rozładunku, w obliczeniach należy również uwzględnić punkty załadunku i rozładunku firm prywatnych połączenia kolejowego oraz punkty załadunku i rozładunku na pociągu ROLA.

Transgraniczny transport odpadów: z- do- i przez Austrię

➡ Ogólne informacje dotyczące obliczania trasy (pierwszy krok)
Również w tym przypadku należy zastosować długość trasy przewozu w Austrii, tzn.: