Austria - nowe ograniczenia ruchu w aglomeracji Wiednia od 1 kwietnia 2020r.

10.02.2020

Austria jako jeden z pierwszych krajów Unijnych wprowadza z dniem 1 kwietnia 2020 roku na terenie całej aglomeracji miasta Wiednia zakaz poruszania się pojazdów powyżej 7,5 tony bez posiadania na pokładzie elektronicznego asystenta do skrętu w prawo.

Co jest planowane?

Zakaz skrętu w prawo dla wszystkich ciężarówek bez systemu wspomagającego skręcanie o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej ponad 7,5 tony dla całego obszaru Wiednia. Dotyczy to ciężarówek i pojazdów siodłowych. Zakaz skrętu nie ma jednak zastosowania dla autostrad prowadzących przez Wiedeń w tranzycie.

Wdrożenie w życie:

Ogłoszenie rozporządzenia planowane jest początkiem kwietnia 2020 r. Okres przejściowy na modernizację istniejących pojazdów kończy się pod koniec grudnia 2020 r.

Czy będą wyjątki?

Nie ma wyjątków. Nie ma również wyjątków dla ciężarówek ze współkierowcami, ciężarówek z nisko umieszczoną kabiną maszynisty, starych ciężarówek i ciężarówek do transportów specjalnych.

Ciężarówki bez systemu wspomagającego skręt o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 t, które nie są zarejestrowane w Austrii czy w Wiedniu, są również objęte planowanym zakazem skrętu w prawo.

Co to jest system wspomagania skrętu lub inaczej nazywany system wykrywania zagrożenia w martwym punkcie?

System taki obejmuje nie tylko monitorowanie obszaru ruchu za pomocą kamer i monitorów, ale także aktywnie ostrzega przed poruszaniem się osób w martwym polu podczas skręcania w prawo za pomocą sygnałów optycznych, akustycznych jak też uniemożliwia skręt w prawo jeżeli wykryje niebezpieczeństwo.

Które systemy wspomagania spełniają wymagania?

Wymagania określone w wytycznych dotyczących dofinansowania BMVIT dotyczące wyposażenia pojazdów silnikowych w systemy wspomagania skrętu są w każdym przypadku wystarczające. Sprzedawca takiego systemu i warsztat zobowiązani są wystawić odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia o zgodności o dopuszczeniu do eksploatacji.

Modernizacja koszty i czas?

Zainstalowanie systemu wspomagania skrętów wymaga średnio 6 godzin pracy. Koszt takiego systemu może wynosić nawet do 4 000,00 EUR.

Jakie są konsekwencje braku instalacji asystenta skrętu po wygaśnięciu planowanego obowiązku doposażenia?

Naruszenie planowanego zarządzenia wiedeńskiego jest uważane za naruszenie administracyjne i musi zostać ukarane grzywną pieniężną w wysokości do 5 000,00 EUR, w przypadku braku możliwości pobrania kary pieniężnej przewidziana jest kara pozbawienia wolności do 6 tygodni.

Oprócz tego przestępstwa administracyjnego - które mogłoby wówczas zagrozić wiarygodności wymaganej przez prawo handlowe - można założyć, że w razie wypadku należy spodziewać się poważnych konsekwencji prawa cywilnego (brak ochrony ubezpieczeniowej, odszkodowań itp.). Więcej TUTAJ i TUTAJ .

Zgodnie z dodatkowymi informacjami ZMPD, projekt regulacji został wysłany w styczniu 2020 do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. Jeśli nie będzie sprzeciwu ze strony Brukseli, rozporządzenie wejdzie w życie w połowie kwietnia. Pojazdy specjalne i autobusy mają być wyłączone z tych przepisów.

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, wyposażenie ciężarówek w elektroniczny system wspomagający skręcanie dla nowych typów pojazdów będzie obowiązkowe na terenie całej Unii od 2022 r.; a dla pojazdów nowo zarejestrowanych, od 2024 r.

Źródło: www.hga-com.at , www.zmpd.pl, www.koben.pl