ADR, nowa informacja o ważności zaświadczeń ADR dla kierowców

18.11.2020

W nawiązaniu do informacji z początku trwania pandemii o podpisaniu m.in przez Polskę Umowy Multilateralnej M324 dotyczącej przedłużenia ważności zaświadczeń ADR dla kierowców, informujemy, że została podpisana nowa  Umowa M330, która jest niejako przedłużeniem poprzedniej. Zgodnie z nowo podpisaną Umową M330:

„wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcie dokumentu, który ma zostać przedłużony”.

„Niniejsza umowa obowiązuje do 1 marca 2021 r. w przypadku przewozu na terytorium umawiających się stron ADR – sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych Umawiających się Stron ADR, które podpisały niniejszą Umowę, a które jej nie odwołały.”

Aktualna lista krajów, które podpisały umowę M330 i jej zasady obowiązują w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych przez ich terytorium publikowana jest na stronie https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html ). Na dzień  17 listopada 2020 r. są to:

COUNTRY

 SIGNED

Ireland 

23/10/2020

Slovakia

26/10/2020

France

26/10/2020

Czechia

26/10/2020

Slovenia

28/10/2020

Germany

2/11/2020

United Kingdom

3/11/2020

Italy

3/11/2020

Poland

9/11/2020

Greece

9/11/2020

Romania

11/11/2020

Luxembourg

11/11/2020

Belgium

13/11/2020