59 kierowców ukaranych za odbywanie odpoczynku tygodniowego w kabinie

21.11.2022

To wynik październikowych kontroli prowadzonych na terenie Niemiec. Łącznie pobrano 101.776 euro tytułem kaucji zabezpieczających.

Federalny Urząd Transportu Towarowego (BAG) przeprowadził kolejne kontrole dotyczące przestrzegania regularnego tygodniowego odpoczynku, przepisów kabotażowych oraz stanu technicznego pojazdów.

W ramach akcji przeprowadzonej 3 i 4 października br. w 26 punktach kontrolnych sprawdzono łącznie 338 pojazdów. W 353 przypadkach kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie (55 naruszeń zakazu odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), w odniesieniu do 179 pojazdów sprawdzano zgodność z zasadami kabotażu (2 naruszenia). W żadnym z 22 pojazdów sprawdzanych pod kątem stanu technicznego nie stwierdzono żadnych naruszeń.

12 i 13 października br. w 26 punktach kontrolnych sprawdzono 786 pojazdów, w tym 748 pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu (16 naruszeń), 76 jeżeli chodzi o zgodność z przepisami socjalnymi (2 przypadki złamania zakazu odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 12 pojazdach sprawdzono stan techniczny (defekty wykryto w 5 przypadkach).

Podczas kontroli przeprowadzonych 25 i 26 października br. w 26 punktach sprawdzono łącznie 464 pojazdy. Spośród nich 448 skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi kabotażu (24 naruszenia), 72 - przepisów socjalnych w transporcie (2 przypadki odbywania odpoczynku tygodniowego w kabinie), a w 35 pojazdach sprawdzono ich stan techniczny (3 naruszenia).

Źródło: BAG/etrasnport.pl