26 czerwca - ograniczenia i zwolnienia w poszczególnych krajach

26.06.2020

Codziennie pojawiają się nowe informacje dotyczące wykonywania transportu towarowego, które natychmiast przekazujemy.

MAPA ZIELONYCH KORYTARZY (GREEN LINE) w EUROPIE - do 31 maja !!!

TYMCZASOWE ZWOLNIENIA z ZASAD PRACY I ODPOCZYNKU KIEROWCÓW - WYKAZ PAŃSTW - do 31 maja !!!
 

 

Informacje z 26 czerwca:


Bułgaria

Stan wyjątkowy przedłużony do 15 lipca. Kierowcy zawodowi są zwolnieni z kwarantanny. Polacy mogą podróżować bez przeszkód i bez kwarantanny. Wszyscy wjeżdżający do Bułgarii muszą wypełnić uaktualnioną deklarację.


Wielka Brytania

Od 8 czerwca, wjeżdżając do Wielkiej Brytanii, kierowcy muszą wypełnić dokument lokalizacyjny Passenger Locator Form.

Dokument służy monitorowaniu przemieszczania się osób podczas wdrożonych środków w walce z pandemią COVID-19. Brak tego dokumentu powoduje utrudnienia przy przekraczaniu granicy. 

 

Informacje z 25 czerwca:


Słowenia

Nowe zasady kwarantanny.

Polska nie znalazła się w wykazie 24 bezpiecznych krajów (tzw. „zielona lista”). Oznacza to, że Polacy, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), są zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Osoby w tranzycie, w tym zawodowi kierowcy, pod warunkiem opuszczenia terytorium Słowenii w nieprzekraczalnym czasie 12 godzin, są zwolnione z kwarantanny. Podczas przejazdu dopuszczalne są niezbędne postoje w tranzycie, np. na tankowanie. Nocleg nie jest dozwolony (z wyjątkiem tranzytu TIR).

Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/slowenia/zmiany-dot-obowiazku-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy-slowenskiej


Informacje z 22 czerwca:


Węgry

Koniec obowiązkowego poruszania się wyznaczonymi trasami tranzytowymi. Przywrócono wszystkie obowiązujące wcześniej zakazy ruchu oraz regulacje czasu pracy i odpoczynku kierowców.
 


Informacje z 19 czerwca:
 

Białoruś

Letnie ograniczenia temperaturowe.

Od 1 lipca do 20 września 2020 r. obowiązują ograniczenia temperaturowe. W godzinach 11 – 20, przy temperaturze dziennej powyżej +25ᵒC, maksymalny nacisk na pojedynczą oś pojazdów poruszających się na drogach ogólnego użytku nie powinien przekraczać 6 ton. 

Ograniczenie nie będzie dotyczyło:
- płatnych odcinków dróg;
- drogi M-14 – druga obwodnica Mińska;
- odcinka drogi P-80 Słoboda – Papiernia (0 – 15 km).

 

Informacje z 17 czerwca:
 

Austria

Postanowienia odnośnie wjazdu do Republiki Austrii. Wersja z 16.06.2020r., obowiązująca do 30.06.2020r., należy wziąć pod uwagę dalszy rozwój sytuacji. Szczegóły TUTAJ  (www.koben.pl).

 

Mołdowa

W Mołdowie wprowadzono ograniczenie dla przejazdu po drogach ogólnego użytku pojazdów ciężarowych o masie ogólnej powyżej 20 ton. Zakaz poruszania się obowiązuje w przypadku, gdy temperatura powietrza przekroczy +30ᵒ C. Kara za nieprzestrzeganie zakazu wynosi 4500 lei. 

Przepisy w tym zakresie nie dotyczą ruchu pasażerskiego i przewozu żywności oraz sprzętu specjalistycznego w przypadku klęski żywiołowej. 

Informację opublikowano na stronie Krajowej Inspekcji Bezpieczeństwa Społecznego. 


Rosja (Dagestan)

Zgodnie z Zarządzeniem Ministerstwa Transportu Dagestanu (autonomicznej republiki wchodzącej w skład Rosji) nr 63 z 29.05.2020 r., w okresie letnim (od 15 czerwca do 31 sierpnia), w przypadku jeśli temperatura powietrza przekroczy +32ᵒ C, na niektórych odcinkach dróg w Dagestanie obowiązywać będzie ograniczenie transportu ładunków ciężkich wykonywanego pojazdami nienormatywnymi.​​​​​​​​​​​​​​ W okresie letnim na czas obowiązywania tego ograniczenia ruch pojazdów ciężarowych dozwolony jest w godz. 22-10. Ograniczenie nie dotyczy przewozów pasażerskich i przewozów technicznych do remontu dróg. 


Ukraina

Od 1 czerwca 2020 r., w przypadku gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej +28ᵒ C, obowiązuje ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 24 ton i nacisku osi powyżej 7 ton.

Odpowiednie przepisy zostały ujęte w ustawach „O ruchu drogowym”  i „O drogach” oraz w Zarządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 879 z 27.06.2007 r. „O środkach ochrony dróg publicznych”.

 

Informacje z 10 czerwca:


Białoruś

Od 1 lipca do 20 września ograniczenia w maksymalnym nacisku na pojedynczą oś. 

Nacisk nie powinien przekraczać 6 ton. Ograniczenia dotyczą dróg z nawierzchnią asfaltowo-betonową. Będą obowiązywać w godzinach 11-22, przy temperaturze w ciągu dnia +25 stopni C.  

Z ograniczeń są wyłączone płatne odcinki dróg, droga M14 – druga obwodnica Mińska, droga P80 Słoboda – Papiernia (0 – 14,7 km) oraz drogi, po których kierowcy muszą przejeżdżać w tranzycie przez Białoruś.

Jeśli wystąpi ryzyko uszkodzenia dróg, właściciele tych dróg mogą podjąć decyzję, w uzgodnieniu z milicją drogową, o czasowym ograniczeniu masy i nacisku na osie pojazdów, do 10 dni.   

 

Informacje z 5 czerwca:Wielka Brytania 

Od 8 czerwca obowiązują dodatkowe procedury wjazdowe. Kierowcy są wyłączeni z obowiązku 14-dniowej kwarantanny. Powinni jednak wykazać, że ich podróż do Wielkiej Brytanii odbywa się w celach zawodowych. Mogą to zrobić na wiele sposobów, np. oświadczenie od pracodawcy, list przewozowy lub licencja operatora. Władze brytyjskie przygotowały wzór oświadczenia od pracodawcy – korzystanie z niego nie jest obowiązkowe. 

Kierowcy będą musieli także wypełnić z wyprzedzeniem maksymalnie 48 godzin formularz lokalizacyjny online, podając swoje dane kontaktowe i szczegóły podróży. Pole „adres” będzie opcjonalne. Na granicy trzeba będzie pokazać cyfrową lub papierową wersję formularza. Więcej TUTAJ

Źrodło: www.zmpd.pl
 

Informacje z 4 czerwca:Austria

Kontrole graniczne jedynie na granicy z Włochami.

Zniesiono tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych Austrii  z Niemcami, Szwajcarią, Liechtensteinem, Czechami i Słowacją.

Podstawa prawna: dekret BGBl. II Nr 253/2020, publikacja 3.06.2020 r.

 

Informacje z 3 czerwca:

Kazachstan

Dla polskich kierowców wykonujących przewozy drogowe do Kazachstanu lub w tranzycie wymagane są wizy. 

Oznacza to, że 1 czerwca zakończył się okres wjazdu bezwizowego do Kazachstanu. Kierowcy, którzy przed 1 czerwca wjechali na dotychczasowych zasadach do Kazachstanu, mogą z niego wyjechać przed 1 lipca 2020 r. bez konsekwencji administracyjnych. 

Załączniki:

- wymogi uzyskania karty kazachstańskiej

- kwestionariusz wizowy

Informacje z 29 maja:

 

Białoruś

Nowe zasady rezerwacji miejsc w kolejce na granicy białorusko-łotewskiej (przejścia Urbany i Grigorovshchina) oraz autokarowym przejściu granicznym z Polską (Terespol – Brześć). Usługa ta ma charakter płatny i jest usługą dodatkową. 

Od 26 maja 2020 r. na Białorusi weszły w życie zmiany w usłudze rezerwacji miejsca w kolejce pojazdów na granicy.

- Podczas rezerwacji nie wpisuje się danych kierowcy.

- Rezerwacji można dokonać nie później niż za 1 godzinę i nie więcej niż 40 dni.

- Zmian daty i czasu w rezerwacji można dokonać tylko raz, nie później niż na 1 godzinę przed zarezerwowanym okresem.

- Nie można dokonać zmian danych dotyczących środka transportu.

- W przypadku rezygnacji/ zmiany daty i czasu rezerwacji, miejsce to zostaje zwolnione i udostępnione innym.

Ponadto obowiązują nowe zasady dot. przejazdu w tranzycie oraz dot. plomb nawigacyjnych - szczegóły TUTAJ (źródło: www.zmpd.pl).

 

W. Brytania

Od 8 czerwca wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę – ogłosiła w piątek brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą musiały wypełnić formularz, w którym podadzą adres zamieszkania, a służby sanitarne będą upoważnione do tego, aby w czasie kwarantanny przeprowadzać wyrywkowe kontrole telefoniczne i osobiste. Osoby te, nie będą mogły opuszczać podanego miejsca przebywania, ani przyjmować tam innych osób. Kary za złamanie nowych ograniczeń będą wynosiły co najmniej tysiąc funtów. W przypadku cudzoziemców w ostateczności możliwa będzie deportacja.

Z kwarantanny zwolnieni zostaną pracownicy transportu drogowego i towarowego, aby zapewnić ciągłość dostaw towarów, oraz członkowie personelu medycznego, którzy podróżują, aby pomóc w walce z koronawirusem, wszystkie osoby przyjeżdżające ze Wspólnego Obszaru Podróży, który obejmuje oprócz Wielkiej Brytanii także Irlandię, Wyspy Normandzkie i Wyspę Man, a także sezonowi pracownicy rolni, którzy będą się izolować w miejscu pracy.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będą z niej zwolnione osoby przyjeżdżające z Francji. Zasady kwarantanny będą podlegały przeglądowi co 3 tygodnie.

Źródło: www.koben.pl

 

Informacje z 25 maja:


Białoruś

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego (GITD) przedstawia w załączeniu pismo Ambasadora Republiki Białoruś dotyczące przedłużenia terminów ważności dokumentów - TUTAJ (źródło: www.gitd.gov.pl).

 

Bułgaria

Przy wjeździe do Bułgarii obowiązuje nowa deklaracja. Można ją wypełnić w języku angielskim (źródło: www.zmpd.pl / www.etransport.pl). Więcej TUTAJ .Informacje z 22 maja:


Włochy

Nowa deklaracja dla kierowców świadczących usługi transportowe we Włoszech.

W dniu 21 maja 2020 r. włoskie Ministerstwo Transportu wyjaśniło, że zagraniczni kierowcy wjeżdżający do Włoch nie podlegają już:

· ograniczeniu maksymalnego czasu pobytu do 72 godzin w przypadku operacji transportowej kończącej się we Włoszech;

· ograniczeniu maksymalnego czasu pobytu do 24 godzin w przypadku operacji tranzytu przez Włochy;

· obowiązkowi powiadomienia lokalnych jednostek zdrowotnych przy wjeździe na terytorium Włoch.

Do 2 czerwca zagraniczni kierowcy działający we Włoszech muszą nadal mieć własną deklarację, która poświadcza, że są zatrudnieni i pracują jako kierowcy. Zgodnie z regulacjami włoskimi wcześniejsze oświadczenie dotyczące transportu drogowego nie ma już zastosowania do kierowców zawodowych.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowcy powinni posiadać nową deklarację ogólną.

Link do wzoru deklaracji https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_18_maggio_2020.pdf

W treści deklaracji kierowca m.in. oświadcza, że nie jest poddawany kwarantannie lub nie ma dodatniego wyniku testu na obecność COVID-19, wskazuje adres początkowy oraz docelowy podróży, oświadcza, że jest świadomy obowiązujących środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w odniesieniu do ograniczeń w możliwości przemieszczania się osób fizycznych na terytorium kraju oraz regionów przez które podróżuje oraz wskazuję powód przemieszczania się po terytorium Włoch.

W związku z często zmieniającymi się przepisami w tym zakresie Włoska Generalna Konfederacja udzieliła Kancelarii informacji, że można również posługiwać się wcześniejszą deklaracją dedykowaną dla transportu drogowego towarów, jednak z zastrzeżeniem wykreślenia informacji, które nie są już wymagane. Po wykreśleniu do przedstawienia służbom w przypadku ewentualnej kontroli pozostają informację osobowe dotyczące kierowcy a także informacje dotyczące celu przemieszania się na terenie Włoch (cele związane w wykonywaniem pracy).

Źródło: www.koben.pl

 

Niemcy

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 561/2006, odnośnie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców zawodowych, wykonujących transport paliwa, produktów medycznych, żywności oraz pasz, niezależnie od masy pojazdu, przedłuża się do 31 maja 2020 r. 

Szczegółowe informacje TUTAJ  (źródło: www.koben.pl).

 

Francja

Nowe deklaracje dla osób wykonujących usługi transportowe. Taki dokument kierowca powinien posiadać przy sobie w formie papierowej  podczas wykonywania usług transportowych na terytorium Francji. Więcej TUTAJ (źródło: www.koben.pl).

 

Słowacja 

Do 26 czerwca przedłużono kontrole graniczne. Lista przejść, przez które możliwy jest wjazd i wyjazd do/ ze Słowacji, powiększyła się o dwa nowe:

- Słowacja - Austria
Záhorská Ves – Angern an der March

- Słowacja - Węgry
Hosťovce –Tornanádaska

 

Informacje z 19 maja:


Białoruś 

Przekroczenie czasu przejazdu w tranzycie przez terytorium Białorusi skutkuje nałożeniem na kierowcę kary w wysokości od 2 do 50 tzw. jednostek bazowych (obecnie od 50 do 500 EUR). 
 
Uwaga! Niezależnie od kary pieniężnej  nałożonej na kierowcę, przy wykonywaniu kolejnych przejazdów przez terytorium Białorusi, na przewoźnika drogowego może być nałożona sankcja – konwój celny w stosunku do wszystkich środków transportu danej firmy. 

Francja

W dniach 20 maja (od godz. 16), 21 maja, 31 maja (od godz. 22) oraz 1 czerwca 2020 nie będzie obowiązywał zakaz ruchu dla samochodów przewożących:

- żywność dla ludzi i zwierząt, środki higieny oraz zdrowia dla ludzi lub zwierząt, a także wszystkie produkty służące do ich produkcji i dostępności;

- materiały, produkty, sprzęt, maszyny, narzędzia, paliwa i płyny wykorzystywane w robotach  budowlanych; 

- produkty wytworzone pod koniec procesu przemysłowego, a także wszystkie produkty, materiały lub komponenty niezbędne do ich rozwoju, produkcji i dostępności;

- paczki kurierskie.

W okresie zwolnień dozwolony jest pusty zwrot tych pojazdów.

 

Informacje z 18 maja:


Austria

Od 18 maja przywraca się zakazy weekendowe i świąteczne dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony.

 

Informacje z 14 maja:Niemcy

Od 16 maja otwarta będzie granica Niemiec z Luksemburgiem. Na granicy z Austrią, Szwajcarią, Francją i Danią  kontrole będą przeprowadzane losowo. Przywrócony zostaje ruch na wszystkich przejściach granicznych z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią. Otwarcie granic z Austrią, Szwajcarią, Francją planowane jest na 16 czerwca.

 

Informacje z 11 maja:

 

Turcja

Zniesiono obowiązek opuszczania Turcji przez zagranicznych kierowców, którzy nie wykazują objawów COVID-19, w ciągu 72 godzin od wjazdu. 

Zagraniczni kierowcy muszą jednak zobowiązać się do jak najszybszego opuszczenia Turcji. Tylko w takim przypadku nie będą podlegać 14-dniowej kwarantannie.


Informacje z 8 maja:

 

Słowacja 

Do 27 maja przedłużono kontrole graniczne. Nie zmieniła się lista przejść, przez które możliwy jest wjazd i wyjazd do/ ze Słowacji.

Słowacja - Polska
Trstená - Chyżne
Vyšný Komárnik - Barwinek

Słowacja - Austria
Bratysława - Jarovce - Kittsee (autostrada)
Bratysława - Jarovce - Kittsee (stara droga)
Bratysława - Petržalka - Berg
Moravský Svätý Ján – Hohenau

Słowacja - Węgry
Bratysława Czunowo - Rajka (autostrada)
Medveďov - Vámosszabadi
Komárno - Komárom
Štúrovo - Esztergom
Šahy - Parassapuszta
Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat
Šiatorská Bukovinka - Salgótarján
Kráľ - Bánréve
Milhosť - Tornyosnémeti (droga nr I / 17)
Milhosť - Tornyosnémeti cesta (droga nr R4)
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely 

Słowacja - Czechy
Svrčinovec - Mosty koło Jabłonkowa
Makov - Bílá-Bumbálka
Horné Srnie - Brumov-Bylnice
Drietoma - Starý Hrozenkov
Moravské Lieskové - Strání
Lysá pod Makytou - Střelná
Vrbovce - Velká nad Veličkou
Brodské - Břeclav (autostrada)
Holíč - Hodonín
Skalica - Sudoměřice (nowa droga)Włochy

Niedzielne i świąteczne zakazy ruchu dla pojazdów wykonujących transport międzynarodowy są zniesione do odwołania.

Źródło: Confetra

 

Informacje z 7 maja:


Kazachstan

Kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy podlegają na przejściach granicznych Kazachstanu obowiązkowi przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa.

Podczas oczekiwania na wyniki testu na obecność koronawirusa COVID-19 (do 2 dni) kierowca powinien znajdować się w kabinie pojazdu lub w pomieszczeniu do tzw. tymczasowej kwarantanny. W tym czasie środek transportu ma znajdować się na wyznaczonym parkingu. 

W przypadku pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa COVID-19, kierowca zostanie odesłany do szpitala zakaźnego. Jeśli wynik testu okaże się negatywny, kierowca będzie mógł kontynuować przejazd. 

 

Ukraina

Otwarcie przejścia granicznego Rawa Ruska – Hrebenne

To efekt opublikowanego 7 maja Zarządzenia Rady Ministrów Ukrainy nr 504 z 6.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Rady Ministrów nr 288 z 13.03.2020 r.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem opublikowania, natomiast faktyczne otwarcie przejścia w Hrebenne nastąpi po  otrzymaniu przez ukraińskie służby celne i graniczne wewnętrznych instrukcji.  

 

Białoruś / Litwa

Nowe międzynarodowe przejście na granicy białorusko – litewskiej.

Od 2 lipca 2020 r. przejście graniczne na granicy białorusko-litewskiej w Widze uzyska status międzynarodowego przejścia granicznego.   

Oznacza to, że oprócz kontroli granicznej i celnej, będą tu przeprowadzane kontrole sanitarno - kwarantannowe, weterynaryjne, kwarantannowe, fitosanitarne i ruchu drogowego.

Na przejściu granicznym w Widze będzie można przeprowadzać operacje celne związane z wjazdem i wyjazdem z/ na terytorium euroazjatyckiej Unii Ekonomicznej (EAEU) pustych pojazdów w przewozach międzynarodowych. 

 

Informacje z 6 maja:

 

Włochy

Uaktualniona samodeklaracja dla kierowców i pracowników transportu wjeżdżających do Włoch. Szczegóły TUTAJ .

 

Kazachstan

Kazachstan przedłużył do 1 czerwca 2020 r. ruch bezwizowy, tryb pobytu i tranzytu przez terytorium Kazachstanu dla kierowców zagranicznych realizujących przewozy międzynarodowe. Przedłużył również do 1 lipca 2020 r. wyjazd cudzoziemców (bez pociągnięcia do odpowiedzialności administracyjnej), którzy wjechali na obszar Kazachstanu przed 1 czerwca 2020 r.

 

Informacje z 4 maja:Wznowienie prac urzędów konsularnych na Białorusi i Ukrainie:

Białoruś

Od 1 maja do 31 maja 2020 Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny w Brześciu oraz Konsulat Generalny w Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów w niektórych obszarach pracy urzędu.

1.    W sprawach obywatelskich, prawnych przyjmowane są osoby wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula.

2.    Zawieszone jest przyjmowanie wniosków o wydanie wiz  bezpośrednio w urzędach konsularnych. Od 11 maja 2020 r. Centra Wizowe w Mińsku, Brześciu i Grodnie wznawiają, w ograniczonym zakresie, przyjęcia  wniosków wizowych. Uprawnionymi do złożenia wniosków wizowych będą wyłącznie następujące kategorie osób:
•    PRACA – osoby zatrudnione w Polsce, posiadające ważne zezwolenia na pracę, oświadczenia o  powierzeniu pracy lub zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji pracy sezonowej;
•    KARTA POLAKA – posiadacze Karty Polaka;
•    KIEROWCY – osoby zatrudnione w transporcie międzynarodowym.

W celu umówienia terminu złożenia wniosku wizowego w jednym z Centrów Wizowych prosimy o kontakt:
info(dot)polminsk(at)vfshelpline(dot)com – Centrum Wizowe w Mińsku;
info(dot)polgrodno(at)vfshelpline(dot)com – Centrum Wizowe w Grodnie;
info(dot)polbrest(at)vfshelpline(dot)com – Centrum Wizowe w Brześciu.

Osoby planujące wyjazd do Polski w innych celach niż powyższe będą przyjmowane w kolejnych etapach wznawiania przyjęć wniosków w Centrach Wizowych

3.    Zawieszone zostają przyjęcia osób wnioskujących o wydanie Karty Polaka.

Numery telefonów konsulów dyżurnych:
- konsul dyżurny w WK Ambasady RP w Mińsku: +375 29 670 33 74
- konsul dyżurny w KG RP w Brześciu: +375 29 200 94 00
- konsul dyżurny w KG RP w Grodnie: +375 33 311 77 70


Ukraina

Od 4 maja br. urzędy konsularne na Ukrainie wznawiają częściowo wydawanie wiz. W początkowym okresie przyjmowane będą wyłącznie wnioski wizowe na wizę w celu wykonywania pracy w transporcie międzynarodowym, rolnictwie i ogrodnictwie.

Można się rejestrować na złożenie wniosku wizowego w systemie e-konsulat dla osób posiadających dokumenty do pracy.  

Osoby, które zarejestrują się na dostępne terminy w innym celu niż praca w rolnictwie, ogrodnictwie oraz transporcie międzynarodowym, nie będą przyjęte. 

Rejestracja w systemie e-konsulat wiąże się z przestrzeganiem kilku zasad: 

- w celu ograniczenia liczby osób oczekujących przed konsulatem, należy przybyć do urzędu zgodnie z wyznaczoną godziną;
- drukując wniosek wizowy należy wydrukować wszystkie jego strony, łącznie ze stroną na której wskazana jest data i godzina wizyty w konsulacie;
- należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa na stronie https://www.gov.pl/web/ukraina/wiza-typu-d  w punkcie „Jakie dokumenty złożyć”;
- oczekując na wejście do konsulatu należy zachować odstęp min 1,5 m między innymi oczekującymi osobami;
- wchodząc do urzędu należy mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz rękawice ochronne;
- wchodząc do urzędu można mieć przy sobie wyłącznie komplet dokumentów, wszystkie inne posiadane przedmioty w szczególności torby i reklamówki należy pozostawić przed wejściem.

Źródło: https://www.gov.pl/web/ukraina/czesciowe-wznowienie-wydawania-wiz

 

Informacje z 30 kwietnia:

 

Czechy

Stan wyjątkowy obowiązuje do 17 maja. Zwolnienia z ograniczeń jazdy zostały odpowiednio przedłużone.

 

Rosja

Do 25 maja przedłużono wstrzymanie kontroli wagowej masy ogólnej oraz nacisku na osie pojazdów ciężarowych. 

Dotyczy: samochodów ciężarowych przewożących towary spożywcze oraz towary przemysłowe z grupy pierwszej potrzeby w naczepach, przyczepach, platformach plandekowych, chłodniach, izotermach multitemperaturowych i ogrzewanych oraz tzw. małych pojazdów ciężarowych.

 

Słowacja

Zniesiono zakazy jazdy, które pierwotnie planowano na 1, 3, 8 i 10 maja.

Informacje z 27 kwietnia:

Turcja

Od 27 kwietnia znosi się 14-dniową kwarantannę dla kierowców samochodów ciężarowych. Kierowcy poddawani są badaniu lekarskiemu; zobowiązani są także do podpisania oświadczenia, że opuszczą terytorium Turcji w ciągu 72 h od wjazdu.

 

Informacje z 24 kwietnia:


Austria

Do 17 maja wydłużono zniesienie ograniczeń weekendowych i świątecznych. 


Francja

Francja przywraca zakaz prowadzenia pojazdów w weekendy i święta oraz cofa złagodzenie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdów zg. z 561/2006. 


Kazachstan

Kazachstan wprowadził zakaz przejazdów tranzytowych dla cudzoziemców i ciężarowych środków transportu do krajów, które wprowadziły zakaz wjazdu. Obowiązkowe jest także przeczepianie na granicy naczepy do ciągnika przewoźnika swojego kraju (Tadżykistan, Turkmenistan).

Przyjazd do Kazachstanu w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal wymaga wizy. Zgodnie z Postanowieniem Rządu Republiki Kazachstanu nr 220 z dnia 17 kwietnia 2020 r., ruch bezwizowy m.in. dla obywateli polskich podróżujących do Kazachstanu został zawieszony od 17 kwietnia do 1 listopada 2020 r.  

 

Informacje z 22 kwietnia:

 

Włochy

Nowy formularz przy wjeździe do Włoch !

Kierowca musi zgłosić swój wjazd do Włoch do odpowiedniej jednostki ASL/ USSL (odpowiadającej miejscu przekroczenia granicy), wysyłając oświadczenie drogą elektroniczną. Formularz musi być wypełniony w jęz. włoskim.

Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny. Ten czas może zostać przedłużony na kolejne 48 godzin w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przedłużając okres przebywania na terenie Włoch o kolejne 48 godzin należy wypełnić kolejne oświadczenie i wysłać je do tego samego ASL/USSL. Kierowca cały czas musi mieć przy sobie wypełnione oświadczenia.

Nowe przepisy obowiązują do 4 maja 2020 r.

 

Informacje z 17 kwietnia:

 

Wielka Brytania

Dotychczas dopuszczone złagodzenia przepisów dotyczących godzin pracy kierowcy, które obowiązują do 21 kwietnia, będą przedłużone (oprócz złagodzenia wymogów UE dotyczących przerw) do godz. 23:59 w niedzielę 31 maja.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie brytyjskiego Departamentu Transportu.

Niemcy

Tymczasowo złagodzono przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku do 17 maja dla transportu drogowego towarów codziennego użytku, w tym żywności, sprzętu medycznego i paliwa. 
Zniesione środki są następujące:
- możliwość przedłużenia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin pięć razy w tygodniu;
- możliwość wykonania dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynku w ciągu czterech tygodni.
Zasady te dotyczą profesjonalnych i prywatnych firm transportowych.

Grecja 

Tymczasowo złagodzono przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynku w okresie od 18 kwietnia do 31 maja. Maja zastosowanie do wszystkich kierowców, niezależnie od ich obywatelstwa, podczas prowadzenia działalności na terytorium Grecji:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin;
- zastąpienie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy 56 godzin na 58 godzin;
- zastąpienie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy 90 godzin na 96 godzin;
- zastąpienie wymogów dot. minimalnych dziennych przerw poprzez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie;
- ograniczenie dziennego odpoczynku 11 do 9 godzin;
- odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów lub skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 godzin do 24 godzin;
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.
Te same odstępstwa dotyczą operacji transportu międzynarodowego w Grecji, które są przeprowadzane zgodnie z przepisami AETR (1970).

Słowacja

1. Zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, od 6 kwietnia od godz. 7 do odwołania na przejściu granicznym Vysny Komarnik-Barwinek, na kierunku wjazdowym do Słowacji wprowadzono kontrolę wszystkich kierowców aut ciężarowych i osobowych. Kontrola polega na sprawdzeniu dokumentów osób w bazach danych (oprócz kontroli sanitarnej).
2. Zniesiono ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych na wszystkich rodzajach dróg w dwie najbliższe niedziele, 19 i 26 kwietnia.

 

Informacje z 16 kwietnia:
 

Ukraina

15 kwietnia rząd Ukrainy zatwierdził mechanizm umożliwiający, na zasadzie wzajemności, podjęcie środków ograniczających wobec tych krajów, które wprowadziły ograniczenia wobec Ukrainy.
Na zasadzie wzajemności można zastosować odpowiednie środki wobec kierowców i załogi pojazdów ciężarowych z krajów, które nałożyły ograniczenia przekraczania granicy na kierowców i załogę ukraińskich pojazdów ciężarowych.
Tymczasem przekraczanie granicy państwowej Ukrainy jest dozwolone dla kierowców i załogi pojazdów ciężarowych z krajów, które nie nałożyły żadnych ograniczeń na ukraińskich kierowców pojazdów i załogę.

Finlandia

Od 17 kwietnia wchodzą w życie specjalne umowy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.
Dzięki umowom specjalnym (M326, M327 i RID 4/2020) okresowe kontrole naczyń ciśnieniowych, zbiorników ONZ i pojemników UN-MEG, które wygasłyby w czasie epidemii, wyjątkowo pozostaną w mocy ze specjalnymi ustaleniami w Finlandii i innych krajach będących sygnatariuszami umowy. Umowy specjalne mogą mieć zastosowanie do transportu drogowego i kolejowego, które są najczęściej wykorzystywane do przewozu towarów niebezpiecznych. Umowy będą dostępne na stronie internetowej Agencji Transportu i Komunikacji - Traficom. Agencja przekaże informacje w języku fińskim i szwedzkim.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, członkowie mogą zapoznać się z następującymi stronami: UNECE i OTIF 

Niemcy

16 kwietnia niemiecki region Hamburga postanowił przedłużyć stosowanie niedzielnych i świątecznych zakazów ruchu pojazdów ciężarowych. Wyłączenia obowiązują do 24 czerwca.

Luksemburg

16 kwietnia przedłużono rozluźnienie przepisów dot. czasu jazdy i odpoczynku. Nowe zasady obowiązują od 18 kwietnia do 31 maja włącznie i są następujące:
- zwiększenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin, nie więcej niż trzy razy w tygodniu
- wydłużenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do 96 godzin
- odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku z sześciu do siedmiu 24-godzinnych okresów z obowiązkiem wyrównania w następnym tygodniu
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania, dla każdego kierowcy i pojazd jest nieruchomy.

Turcja

9 kwietnia tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie wniosków przedsiębiorców oraz porozumienia Rady Bezpieczeństwa dot. COVID-19,  wydało okólnik z nowymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego transportu towarów.

Pomimo zgodności dokumentu z zaleceniami dot. kontroli stanu zdrowia przy wjeździe na granicę i dalszych działań następczych na trasie, w praktyce okólnik zmienia nieco złagodzenia wprowadzonych środków zapobiegawczych dla kierowców z większości państw członkowskich UE, którzy realizują dostawy do Turcji (z wyjątkiem niezbędnego transportu). Na przejściach granicznych (z wyjątkiem Kapýkule) nie stosuje się szybkich testów diagnostycznych. 
W konsekwencji kierowcy wszystkich narodowości realizujący tranzyt przez Turcję mogą wjechać do kraju - pod pewnymi warunkami i zgodnie z tzw. „systemem śledzenia pojazdów” (maksymalnie do 48 godzin pobytu w kraju). Kierowcy spoza Turcji realizujący transport do tego kraju mogą zamieniać naczepy w wyznaczonym do tego miejscu na granicy. W innym przypadku obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna. 
Odstępstwo od tej zasady dotyczy kierowców bułgarskich, gruzińskich i azerskich. Ponadto kierowcy spoza Turcji wwożący niezbędne towary, takie jak lekarstwa, zaopatrzenie medyczne czy dostawy żywności, zwolnieni są z obowiązku 14-dniowej kwarantanny, muszą jednak przejść badania/kontrole stanu zdrowia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wywozu takich towarów z Turcji. (Źródło: MI/GITD)

W związku z zablokowaniem wjazdu polskich przewoźników do Turcji prezes ZMPD Jan Buczek skierował kolejną interwencję do premiera Morawieckiego

Włochy

Zniesiono krajowe zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 7,5 t w dniach: 19 kwietnia, 25 kwietnia, 26 kwietnia, 1 maja, 3 maja.
Przypominamy, że świąteczne zakazy ruchu pojazdów wykonujących transport międzynarodowy we Włoszech zostały zniesione do odwołania.

Norwegia

Złagodzono do 13 maja (godz. 24) zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku dla kierowców transportujących towary. 
· Dzienny czas prowadzenia pojazdu wydłuża się z 9 godzin do 11 godzin.
· Maksymalny tygodniowy czas jazdy zwiększony z 56 godzin do 58 godzin.
· Maksymalny dwutygodniowy limit jazdy zwiększony z 90 godzin do 96 godzin.
· Zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 godzin do 9 godzin.
· Po tygodniowym odpoczynku trwającym co najmniej 24 godziny musi następować tygodniowy odpoczynek wynoszący 45 godzin, co oznacza, że skrócony tygodniowy odpoczynek jest dozwolony co drugi tydzień. Skrócony tygodniowy odpoczynek nie musi być rekompensowany.

Irlandia

15 kwietnia złagodzono przepisy dot. czasu jazdy i odpoczynku na kolejne 6 tygodni. Zwolnienia będą obowiązywać od 17 kwietnia do 31 maja 
- dwutygodniowy limit jazdy zwiększa się z 90 do 112 godzin.
- maksymalnie trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku między dowolnymi dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku zostały zwiększone z trzech do pięciu; jeżeli kierowca osiągnie maksymalną liczbę pięciu w ciągu pierwszych pięciu dni po zakończeniu poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku, a następnie kontynuuje jazdę szóstego z kolei dnia, dzienna rejestracja nie może przekraczać trzynastu godzin dla szóstego dnia.
- obowiązują obecne zasady dot. tygodniowego odpoczynku, ale nie będzie wymagana rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowcy muszą kontynuować co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny, przy jednoczesnym zapewnieniu, że tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż sześć 24-godzinne okresy od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
- wprowadzono możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.

 

Informacje z 15 kwietnia

 

Niemcy 

Przedłużono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem, Danią, Włochami i Hiszpanią o kolejne 20 dni - do 4 maja.

Rumunia

Przedłużono stan wyjątkowy o dodatkowe 30 dni, poczynając od 15 kwietnia. Obowiązują te same warunki.

Francja

15 kwietnia FNTR i inne francuskie stowarzyszenia transportowe opublikowały wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, których muszą przestrzegać pracownicy firm transportowych i logistycznych, aby zapewnić kontynuację działalności, jednocześnie zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.

Portugalia


Przedłużono stan wyjątkowy do 14 maja (godz. 00:00). Granice pozostają zamknięte dla przepływu osób. 
Międzynarodowy transport towarowy (niezależnie od używanego pojazdu lub przewożonych towarów), osoby dojeżdżające do pracy za granicą i pojazdy ratownicze są zwolnione z ograniczeń. 
Otwarte będą główne przejścia graniczne z Hiszpanią: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) i Vila Verde de Ficalho (Beja) .
Gmina Ovar pozostaje w kwarantannie (stan klęski). Transport towarowy do gminy jest dozwolony wyłącznie w celu zaopatrzenia uprawnionych gałęzi przemysłu, supermarketów, aptek i stacji benzynowych.

Belgia


Od 13 kwietnia do 31 maja obwiązują zmienione przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku w Belgii. 
W przypadku kierowców przewożących niezbędne towary (zapasy żywności, leki, sprzęt medyczny, paliwo) obowiązują następujące zasady:
- zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin do 60 godzin
- zwiększenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy z 90 godzin do 96 godzin
- możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku poza okresy 7-24 godzin (zamiast sześciu)
- możliwość skorzystania z 2 kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem że:
a) kierowca bierze co najmniej 4 tygodniowe przerwy w ciągu 4 kolejnych tygodni, z czego 2 to regularne przerwy tygodniowe; i
b) rekompensatę za skrócony tygodniowy odpoczynek pobiera się przed końcem czwartego tygodnia.
Dla wszystkich innych kierowców istnieje możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, pod warunkiem, że ma on odpowiednie miejsce do spania i jest nieruchomy. Takie wyłączenia dotyczą krajowego i międzynarodowego transportu towarów.

Czechy


14 kwietnia weszły w życie nowe zasady przekraczania granicy czeskiej.
Zasady obwiązujące w międzynarodowym transporcie drogowym (dotyczące kierowców ciężarówek) czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określiło w tym dokumencie
Dostępne jest tam podsumowanie obowiązków pracowników transportu międzynarodowego, które niżej kopiujemy:
- obowiązkowa kwarantanna: NIE (wyjątek w przypadku, kiedy oczekiwany czas pobytu w Czechach jest dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub jeżeli okres podróży trwał dłużej niż 14 dni kalendarzowych)
- obowiązek ograniczenia bezpośredniego kontaktu osobistego na terytorium zagranicznym: TAK
- zakaz swobodnego przemieszczania się w Republice Czeskiej z wyjątkami: TAK
- ograniczenie czasu podróży: NIE
- odległość: bez ograniczeń
- przejścia graniczne: zarówno te z reżimem 24/7, jak i dla pendlerów (pracowników dojeżdżających do pracy w Czechach)
- obowiązek posiadania certyfikatu dla pracownika transportu międzynarodowego LUB innego dowodu kompetencji zawodowych: TAK - certyfikat dostępny na stronach mvcr.cz i mdcr.cz .
- obowiązek noszenia sprzętu ochronnego (maski) w Czechach i ograniczania ruchu w Czechach: TAK.

Hiszpania

Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 31 maja poprzez:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin
- zmniejszenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin
- możliwość wykonania dwóch kolejnych skróconych tygodniowych odpoczynków trwających co najmniej 24 godziny, pod warunkiem że:
a) kierowca bierze co najmniej 4 tygodniowe okresy odpoczynku w ciągu tych 4 kolejnych tygodni, z których co najmniej dwa muszą być normalnymi tygodniowymi okresami odpoczynku trwającymi co najmniej 45 godzin
b) nie jest wymagana rekompensata za skrócone tygodniowe przerwy w pracy
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku kierowcy w pojeździe, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.
Maksymalne limity jazdy wynoszą 56 godzin (art. 6.2) i 90 godzin (art. 6.3).

Austria

Przedłużono tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku do 15 maja poprzez:
- zwiększenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 godzin do 11 godzin
- zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 godzin do 60 godzin
- zwiększenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy z 90 godzin do 100 godzin.

Informacje z 14 kwietnia


UWAGA 

W niektórych krajach zakończyły się terminy obowiązywania odstępstw od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (rozporządzenie (WE) 561/06).
Zalecamy sprawdzenie czasu obowiązywania zwolnień na wykazie Komisji Europejskiej , który jest zamieszczony również wyżej.

Włochy

Przedłużono dekretem rządowym środki stosowane w okresie epidemii do 3 maja.
Władze włoskie zaktualizowały również listę punktów kontaktowych dla kierowców wjeżdżających do Włoch.

Dania

Rząd duński nie przedłużył zwolnienia z niektórych regulacji rozporządzenie (WE) 561/06. Tak więc od 12 kwietnia rozporządzenie to obowiązuje w pełnym zakresie. 

Hiszpania

Rząd hiszpański nie przedłużył czasu obowiązywania wyjątków od przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku. 
Dlatego IRU przypomina przewoźnikom, że przestały obowiązywać zwolnienia zgłoszone Komisji Europejskiej przez rząd hiszpański dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.
Od 13 kwietnia kierowcy działający w Hiszpanii muszą przestrzegać regulacji zawartych rozporządzeniu (WE) 561/2006.
Hiszpańskie stowarzyszenia przewoźników zwróciły się do rządu o przedłużenie terminu zwolnień.
Źródło: ASTIC i CETM

Bułgaria - komunikat z godz. 17

Bułgarska agencja ds. infrastruktury drogowej tymczasowo zawiesiła świąteczny zakaz prowadzenia pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton.

Przedłużono tymczasowe zwolnienie z egzekwowania przepisów czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (odstępstwa od rozporządzenia (WE) 561/2006) na okres od 17 kwietnia od godz. 00.00 do 17 maja do godz. 24 poprzez:
- zastąpienie maksymalnego dziennego limitu jazdy 9 h na 11 h;
- zastąpienie minimalnych wymagań dziennej przerwy przez nałożenie przerwy 45 minut po 5 i pół godzinie; 
- możliwość skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających minimum 24 godziny, pod warunkiem, że:
    • kierowcy biorą co najmniej 4 cotygodniowe przerwy w ciągu 4 kolejnych tygodni, a co najmniej dwa z nich powinny być regularnymi cotygodniowymi przerwami
    • dwa skrócone tygodniowe odpoczynki powinny być kompensowane przed następnym okresem odpoczynku
- możliwość regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe przez kierowcę, o ile ma on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, a pojazd jest nieruchomy.

Bułgaria - komunikat z godz. 10

Bułgarska Agencja Infrastruktury Drogowej opublikowała interaktywną mapę zielonych korytarzy (Green Line) do transportu drogowego towarów przewożonych przez terytorium Bułgarii. Mapa zawiera informacje na temat miejsc odpoczynku i miejsc parkingowych, urządzeń sanitarnych, możliwości zakupu żywności, dostępności połączenia internetowego, oświetlenia, nadzoru wideo, stacji paliw, najbliższych miejsc służb ratunkowych, liczby miejsc do tankowania chłodni, itp.
Mapa dostępna tutaj  lub tutaj

Białoruś

Władze celne informują, że czas na wykonanie przewozu towaru w obrębie Białorusi lub w tranzycie do najbliższych rosyjskich organów celnych wynosi jedną dobę. Analogiczne przepisy obowiązują w przypadku tranzytu na pusto w drodze powrotnej z Rosji do Polski przez Białoruś.
Kierowcy, którzy nie przestrzegają tego przepisu, są karani grzywną z art. 23.4 kodeksu wykroczeń administracyjnych Białorusi w wysokości od 5 do 50 tzw.  jednostek bazowych, tj. od 50 do 500 euro.
Obowiązek przestrzegania wyznaczonego czasu na przejazd w tranzycie dotyczy wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy, w tym również obywateli Białorusi zatrudnionych w firmach zagranicznych (czyli także polskich).

Turkmenistan

Stała Misja Turkmenistanu przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie poinformowała IRU o następujących procedurach dotyczących transportu towarów w Turkmenistanie i zwróciła się do IRU o przekazanie tego wszystkim zainteresowanym stronom. Proszę wziąć pod uwagę te informacje przy planowaniu transportu w Turkmenistanie.
Informacja o procedurach tutaj 

źródło: https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1843