13.12. zapraszamy na specjalne szkolenie ADR dla przedsiębiorców-przewoźników

03.12.2019

Zapraszamy członków PSPD na szkolenie

ADR 2019 dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych

 

Data szkolenia:    13.12.2019 r.   godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia:  sala szkoleniowa stowarzyszenia w siedzibie PSPD  - Gdynia ul. Hutnicza 1

Wykład poprowadzi:   Bożena Konarska, doradca DGSA, wykładowca PSPD i PISiL, ekspert PSPD ds. towarów niebezpiecznych.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych - międzynarodowa umowa ADR, ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.
 2. Klasy towarów niebezpiecznych.
 3. Przepisy ADR jako system bezpieczeństwa przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 4. Obowiązki uczestników przewozu:  nadawcy, załadowcy, przewoźnika, rozładowcy, odbiorcy.
 5. DGSA w przedsiębiorstwie.
 6. Dopuszczone sposoby przewozu, zróżnicowanie wymagań w zależności od sposobu przewozu.
 7. Podstawowe dokumenty w pojeździe transportującym towary niebezpieczne, ich treść.
 8. Opakowane towary niebezpieczne – znaczenie ich przygotowania do przewozu.
 9. Środki bezpieczeństwa i środki ostrożności dotyczące przewozu i czynności manipulacyjnych związanych z towarami niebezpiecznymi, dodatkowe wyposażenie pojazdów.
 10. Istotne dla przewoźnika informacje, które powinien otrzymać, przyjmując zlecenie na przewóz.
 11. Omówienie istotnych zwolnień od stosowania przepisów ADR.
 12. Ograniczenia przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele.
 13. Przewóz odpadów, które są towarami niebezpiecznymi.

Szkolenie dla członków PSPD bezpłatne.

Po szkoleniu wszystkim uczestnikom  zostaną wystawione zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie e-mailowe:     z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszanej oraz nazwy firmy delegującej na szkolenie.

 

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowy ADR  (dział.1.3) oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (art.14 Dz.U.nr 227 poz. 1367), osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (np. osoby uczestniczące w przewozie jako członkowie załogi pojazdu, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych) muszą być przeszkolone odpowiednio do ich obowiązków. Za brak przeszkolenia ustawa przewiduje karę grzywny.