Opinie o giełdach transportowych – wyniki ankiety

18.02.2020

Nasza ankieta [red. truckfocus] wykazała, że giełdy transportowe są bardzo często wykorzystywanym narzędziem na polskim rynku. Ponad 2/3 uczestników zadeklarowało, że korzysta z nich często. Dla wielu firm są ważnym źródłem dochodu, ale oczywiście mają swoje mankamenty…

W ankiecie poprosiliśmy o wyrażenie opinii na temat giełd transportowych reprezentantów trzech grup przedsiębiorstw: producentów i firm handlowych, przewoźników oraz firm spedycyjnych i operatorów logistycznych. Aż 2/3 wszystkich badanych odpowiedziało, że często korzysta z giełd transportowych. Tylko 8,5% badanych nie korzysta z nich zupełnie. Co ciekawe, procent przedsiębiorców, którzy niegdyś korzystali z giełd, ale z różnych powodów z tego zrezygnowali waha się w okolicach 9%.

Przewoźników, którzy stanowili większość uczestników naszej ankiety zapytaliśmy o to, jaką rangę mają dla nich zlecenia pozyskane za pomocą giełd transportowych? Okazało się, że niespełna połowa traktuje je bardzo poważnie, jako istotne źródło dochodu. Giełdy są narzędziem pozwalającym zmniejszyć puste przejazdy tylko dla niespełna jednej trzeciej przewoźników.

Zapytaliśmy także o największe wady giełd transportowych zdaniem przewoźników. W pytaniu można było zaznaczyć kilka odpowiedzi. Najpopularniejsze okazały się dwie, które co ciekawe zaznaczyła dokładnie taka sama liczba respondentów. Przewoźnicy najczęściej narzekają na zbyt niskie stawki, ale także na nieuczciwych kontrahentów, którzy jak widać są prawdziwą plagą transportowych giełd.

Firmy spedycyjne, operatorzy logistyczni, a także producenci i firmy handlowe nieco inaczej niż przewoźnicy korzystają z giełd transportowych, ale dla dużej części z nich giełdy są jednym z podstawowych narzędzi do zlecania przewozów. Tylko kilkanaście procent ankietowanych zadeklarowało, że traktuje giełdy jako „ostateczność”, co świadczy o niesłabnącej popularności tego rozwiązania w branży.

Choć spedytorzy czy operatorzy chętnie korzystają z giełd, dostrzegają ich wady. Podobnie jak przewoźnicy, za największy problem postrzegają obecność na giełdach nieuczciwych kontrahentów. Jak zwykle ważną kwestią są także pieniądze, jednak tylko 36% badanych uważa, że przewoźnicy oczekują zbyt wysokich stawek za wykonywanie usług. Marginalnym problemem dla przedsiębiorców okazał się koszt korzystania z giełdy. Jest on wysoki w opinii tylko kilkunastu procent głosujących. Warto podkreślić, że każdy odpowiadający na to pytanie mógł zaznaczyć jedną lub dwie odpowiedzi.

Giełdy transportowe mają swoje wady, jednak nadal są jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy spedytorów, operatorów logistycznych czy przewoźników. Uczestnicy rynku są świadomi wad tego narzędzia, wciąż jednak (w dużej większości) korzystają z niego, nie widząc dla siebie lepszej opcji.

źródło: truckfocus.pl