Pannonia - ubezpieczenie do licencji

Najtańsze na rynku ubezpieczenie do licencji w biurze PSPD
 •  Minimum formalności – prosty wniosek bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów;
 • Szybkość zakupu – możliwość otrzymania dokumentów ubezpieczeniowych , w tym polisy w dniu zakupu;
 • Praktyczne rozwiązanie - podwyższenie sumy ubezpieczeniowej w związku z nabyciem kolejnego pojazdu następuje w drodze aneksu;
 • Świadczenie ubezpieczyciela – ubezpieczyciel określa w warunkach jednoznacznie spełnienie świadczenia.
INFORMACJA O UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE MINIMALNEJ ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21-10-2009 r.

DLA KOGO
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych – którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

UBEZPIECZYCIEL
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.

 

 

 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art. 7 pkt. 1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładną liczbę pojazdów, którymi wykonuję działalność gospodarczą.

Jak kupić polisę

 1. Pobierz Formularz wniosku
 2. Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym
 3. Wypełniony formularz wraz ze skanem (NIP, REGON, KRS lub wpis z ewidencji) prześlij na adres: ubezpieczenia@pspdgdynia.pl lub dostarcz osobiście do biura Pom. Stow. Przew. Drog.
  ul. Hutnicza 1,
  81-212 Gdynia,
  tel./fax 58 663 69 93 wew. 50

Do pobrania