Od 1 lipca 2019 r. towary objęte embargiem w tranzycie przez Rosję z plombami nawigacyjnymi

Od 1 lipca 2019 r. towary objęte embargiem w tranzycie przez Rosję z plombami nawigacyjnymi

Od 1 lipca 2019 r. rosyjscy i międzynarodowi przewoźnicy będą mogli przewozić towary objęte przez Rosję sankcjami tranzytem do krajów trzecich, z zastrzeżeniem użycia elektronicznych plomb nawigacyjnych.

Jak poinformował ZMPD Departament Ceł Ministerstwa Finansów, decyzja ta wynika z Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 290 z 24 czerwca 2019 r., który zezwala na przywóz na terytorium Rosji niektórych rodzajów produktów rolnych, surowców i środków spożywczych „w tranzycie”.

Przez pierwsze sześć miesięcy przewoźnicy nie będą obciążani kosztami nakładania, usuwania i umieszczania plomb w celu kontroli, a także nie będą pobierane kary.

W pierwszym etapie system śledzenia ładunków będzie używany jedynie do kontroli towarów objętych sankcjami. W przyszłości - także do kontroli innych towarów wysyłanych do krajów trzecich przez Rosję.

Źródło: www.zmpd.pl